Bir şeyi “put edinmek” ne demektir?

Bir şeyi “put edinmek” ne demektir?

“Put edinmek” halk arasında yalnızca birtakım heykellere tapınmak anlamıyla bilinir. Oysa bu kavramın çok daha genişbir anlamı vardır ve yalnızca geçmişdönemlere ait değildir. Her dönemde Allah’a şirk koşan ve başka ilahlar edinen, putlara tapan cahil insanlar var olmuştur. Birşeyi kendisine put edinen insanın mutlaka put edindiği şey için “bu bir ilahtır, ben buna tapıyorum” demesi veya o varlığın önünde secde etmesi gerekmez. Put edinmenin temelinde kişinin, birşeyi veya bir kimseyi Allah’a tercih etme yanılgısına düşmesi yatar. Buna örnek olarak da, bir kimsenin hoşnutluğunu Allah’ın hoşnutluğuna tercih etmeyi, bir kimseden Allah’tan korkar gibi korkmayı ya da onu Allah’ı sever gibi sevmeyi verebiliriz. Kuran’da Allah, insanların Kendisine ortak koştukları putların onlara bir yarar sağlayamayacağını şöyle bildirir: Siz yalnızca Allah’tan başka birtakım putlara tapıyor ve birtakım yalanlar uyduruyorsunuz. Gerçek şu ki, sizin Allah’tan başka taptıklarınız, size rızık vermeye güç yetiremezler; öyleyse rızkı Allah’ın katında arayın, O’na kulluk edin ve O’na şükredin. Siz O’na döndürüleceksiniz. (Ankebut Suresi, 17)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir