Allah’ı nasıl tanırız?


Allah’ın üstün gücünü yine evrendeki kusursuz yaratılışbize gösterir. Ancak asıl olarak Allah bize Kendisini insanlara doğruyu gösteren bir rehber olarak indirdiği Kuran’da tanıtmıştır. Kuran’da Allah’ın tüm üstün sıfatları; aklı, ilmi, şefkati, merhameti, adaleti, her yeri sarıp kuşatan olduğu, herşeyi işiten ve gören olduğu, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin tek sahibi, tek İlahı olduğu, mülkün tek hakimi olduğu haber verilmiştir.

O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Gaybı da, müşahede edilebileni de bilendir. Rahman, Rahim olan O’dur. O Allah ki, O’ndan başka İlah yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur; Selam’dır; Mü’min’dir; Müheymin’dir; Aziz’dir; Cebbar’dır; Mütekebbir’dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir. O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haşr Suresi, 22-24)

 

“Allah’ı nasıl tanırız?” üzerine bir yorum

  1. Bir atomun küçüğünü ve onunda daha küçüğünü düşünün bu şekilde küçülerek sonsuzluğa gidin,birde tam tersini düşünün dünya galaksiler evren ve sonsuzluk…İki türlüde sonsuzluğa gider.Allah bu sonsuzluk içerisindeki enerjinin tamamıdır.Enerji vardan yok olmaz yoktan var olmaz.Bu enerji bütün maddelerde en ufak sonsuzluğa giden yapıtaşında ve sonsuzluğa giden en büyük kısmı arasındaki herşeydir.Etimiz kemiğimiz dünyamız düşüne bileceğiniz her şey Allah’ın ta kendisidir.Nereye bakarsanız bakın Allah’ı görürsünüz.Ancak gördüğünüz her şey Allah’tır diyemezsiniz.Allah bu sonsuzluğun tamamıdır.Yani bir şekli,dengi yoktur.Mesela insanda Allahın bir parçasıdır ama Allah değildir.İnsana şah damarından yakın olma sebebide budur.Dünya Allah’ın bir parçasıdır ama dengi ve kendisi değildir.Allah’ın bir surreti yoktur.Bize verilen can,konuşmalar,havada yayılan sesimiz,beynimizde canlananlar,düşündüğümüz her şey Allahın ta kendisidir ama Allah bunların hepsini ve sonsuzluğun tamamını kapsar.Yoklukta varlıkta her şey Allahın kendisidir.Her şey Allah’a aittir.Bu sebeple her şey Allah’ta mevcuttur o herşeydir bunların hiç brine muhtaç değildir,ama bir kum parçasından tutun evrene kadar her şey Allah isterse vardır ve Allah’a muhtaçtır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir