Maddesel dünya olarak algıladığımız şey gerçekte ruhumuzun gördüğü algılardan ibaret olduğuna göre, tüm bu algıların kaynağı nedir?

Maddesel dünya olarak algıladığımız şey gerçekte ruhumuzun gördüğü algılardan ibaret olduğuna göre, tüm bu algıların kaynağı nedir?

Şu ana kadar anlaşıldığı gibi maddenin kendi başına bağımsız bir varlığı yoktur. Madde bir algı olduğuna göre, “yapay” bir şeydir. Yani bu algının bir başka güç tarafından yapılması, daha açık bir ifadeyle yaratılması gerekir. Çok açıktır ki, içinde yaşadığımız tüm maddesel evreni, yani algılar bütününü yaratan ve sürekli yaratmaya devam eden üstün bir Yaratıcı vardır. İşte bu Yaratıcı herşeye güç yetiren Allah’tır. Göklerin ve yerin, sabit ve kararlı olmadığı, sadece Allah’ın yaratmasıyla varlık buldukları ve O yaratmayı durdurduğunda yok olacakları bir ayette şöyle ifade edilir: Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti altında) tutuyor. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O, Halim’dir, bağışlayandır. (Fatır Suresi, 41)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir