3. Kuran’a göre peygamberlere karşı saygı nasıl olmalıdır?

3. Kuran’a göre peygamberlere karşı saygı nasıl olmalıdır?

“İsmail’i, Elyasa’yı, Yunus’u ve Lut’u da (hidayete eriştirdik). Onların hepsini alemlere üstün kıldık.” (En’am Suresi, 86) ayetiyle bildirildiği gibi, peygamberler Allah’ın seçtiği ve tüm insanlar arasında üstün kıldığını bildirdiği kimselerdir. Allah, peygamberlerine Kendi katından özel bir ilim vermiş, onları melekleriyle desteklemişve cennetiyle müjdelemiştir. Peygamberler her dönemde Allah’ın dinini tebliğ etmekle görevlendirilmiş, insanlara Allah’ın vahyini iletmişve onları hak dini yaşamaya davet etmişlerdir. Her ne zorlukla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar bu konudaki kararlılıklarından hiçbir şekilde taviz vermemiş, şevkle ve sabırla mücadeleye devam etmişlerdir. Allah tarafından seçilmişolan ve gösterdikleri üstün iman ve ahlak anlayışlarıyla dikkat çeken peygamberler kuşkusuz ki tüm müminlerin içten bir saygı ve sevgiyle bağlandığı kişilerdir. Kuran’da Allah’a olan sadakatlerinden övgüyle bahsedilen peygamberler, Allah’ın ayette bildirdiği gibi müminler için “kendi nefislerinden daha evla”dırlar. (Ahzab Suresi, 6)

Bu nedenle tüm müminler peygamberlere karşı kalplerinde büyük bir hürmet ve saygı beslerler. Kalplerindeki bu saygıyı nasıl ifade edecekleri ise Kuran’da şöyle açıklanmıştır:

“Ki Allah’a ve Resulü’ne iman etmeniz, O’nu savunup-desteklemeniz, O’nu en içten bir saygıyla-yüceltmeniz ve sabah akşam O’nu (Allah’ı) tesbih etmeniz için.” (Fetih Suresi, 9)

Peygamberlere karşı gösterilen bu saygının günlük hayatta nasıl yaşanacağı Kuran’ın Hucurat Suresi’nde çeşitli örneklerle anlatılmaktadır. Müminlerin peygamberimizin yaşadığı yerde “yemek saatini gözlememeleri”, “kapıların ardından peygambere seslenmemeleri”, “seslerini peygamberin sesi üstünde yükseltmemeleri” ve “birbirlerine bağırdıkları gibi peygambere bağırmamaları” ya da konuşmada “elçinin huzurunda öne geçmemeleri” gibi konulara dikkat etmeleri hatırlatılarak bu saygının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verilmiştir.

Bunun yanında peygamber döneminde yaşayanlar kadar sonrasında yaşayan tüm müminler de aynı saygı anlayışını kalplerinde sürdürmeye devam ederler. Peygamberlere olan derin saygılarını, “Andolsun, sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resûlü’nde güzel bir örnek vardır.” (Ahzab Suresi, 21) ayetiyle de hatırlatıldığı gibi tüm tavırlarında onları örnek alarak ve tüm konuşmalarında onu övgü dolu sözlerle ve saygıyla yücelterek ifade etmeye çalışırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir