Ölüm anında neler yaşanır?

43. Ölüm anında neler yaşanır?

Yoksa kötülüklere batıp-yara alanlar, kendilerini iman edip salih amellerde bulunanlar gibi kılacağımızı mı sandılar? Hayatları ve ölümleri bir mi (olacak)? Ne kötü hüküm veriyorlar. (Casiye Suresi, 21)

İnsanın ölümünün nasıl gerçekleştiği Kuran’da detaylı olarak tarif edilmiştir. Kuran’da tarif edilen ölüm, bedenin tıbben ölümünden farklıdır. Kuran’da ölüm anında ölecek kişi tarafından görülen ama diğer insanlar tarafından görülemeyen bazı olayların gerçekleştiği haber verilir.

Örneğin Allah’ın varlığını takdir edememiş, inkarcı bir insan, uykusu sırasında rahat bir şekilde ölmüşgibi gözükebilir. Oysa gerçekte o anda başka bir boyuta geçen ruhu, büyük acılar içinde ölümü tatmaktadır. Ya da tam tersine, acı çektiği sanılan bir müminin ruhu, aslında ayetlerde bildirildiği gibi bedeninden melekler tarafından güzellikle alınmaktadır.

İnkarcılarla iman edenlerin ölümleri sırasında yaşadıkları olaylar da birbirinden tamamen farklıdır. Ayetlerde inkarcıların ölüm anında;

Sırtlarına ve yüzlerine vurularak canlarının alınacağından,

Şiddetli sarsıntılar hissedeceklerinden,

Meleklerin ebedi azaplarını müjdeleyeceklerinden,

Canlarının bedenlerinden yırtarcasına çıkarılacağından bahsedilir.

Müminlerin ise;

Ruhları bedenlerinden yumuşak bir şekilde çekilip alınacaktır.

Melekler tarafından güzellikle ve selamla karşılanacaklardır.

Melekler cennetle müjdeleyerek canlarını alacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir