Evren de ölümlü müdür?

Evren de ölümlü müdür?

Allah Kuran’da evrendeki tüm yaratılmışların dışında evrenin de bir ölümünün olduğunu bildirir. Tüm hayvanlar ölür, bitkiler ölür, insanlar ölür. Gezegenler de ölür, yıldızlar ve Güneş de ölür. Tüm maddesel varlıklar kıyametle birlikte ölür, yok olur. Evrenin ölümü olan kıyamet, insanın daha önce hiç karşılaşmadığı kadar büyük bir olaydır. Kuran’da kıyamet günü şöyle bildirilir:

“Kıyamet günü ne zamanmış” diye sorar.

Ama göz ‘kamaşıp da kaydığı,’

Ay karardığı,

Güneşve ay birleştirildiği zaman;

İnsan o gün: “Kaçışnereye?” der.

Hayır, sığınacak herhangi bir yer yok.

O gün, ‘sonunda varılıp karar kılınacak yer (müstakar)’ yalnızca Rabbi’nin katıdır.

İnsana o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir. (Kıyamet Suresi, 6-13)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir