Cennete kimler gider?

Cennete kimler gider?

… Onlar, öyle kimselerdir ki, (Allah) kalplerine imanı yazmışve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır; orda süresiz olarak kalacaklardır. Allah, onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz Allah’ın fırkası olanlar, felah (umutlarını gerçekleştirip kurtuluş) bulanların ta kendileridir. (Mücadele Suresi, 22)

Yukarıdaki ayette Allah’ın cenneti vaat ettiği müminlerin diğer bazı özellikleri Kuran’da şöyle belirtilmiştir:

İman edip salih amellerde bulunanlar (Bakara Suresi, 25)

Allah’tan korkup sakınanlar (Al-i İmran Suresi, 15)

Öfkelerini yenenler (Al-i İmran Suresi, 134)

Yaptıkları (kötü şöylerde) bile bile ısrar etmeyenler (Al-i İmran Suresi, 135)

Allah’a ve elçisine itaat edenler (Nisa Suresi, 13),

Namazı kılanlar, zekatı verenler, elçilere inanan, onları savunup destekleyenler (Maide Suresi, 12)

Doğru sözlü olanlar (Maide Suresi, 119)

Güzel davranışlarda bulunanlar (Yunus Suresi, 26)

Rablerine kalpleri tatmin bulmuşolarak bağlananlar (Hud Suresi, 23)

Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler (Müminun Suresi, 8)

Tevbe edenler (Meryem Suresi, 60)

Namazlarını (titizlikle) koruyanlar (Müminun Suresi, 9)

Hayırlarda yarışanlar (Fatır Suresi, 32)

Takva sahibi olanlar (Muhammed Suresi, 15)

Gönülden Allah’a yönelip dönenler (Kaf Suresi, 32)

Görmedikleri halde Rahman’a karşı içleri titreyerek korku duyanlar ve içten Allah’a yönelmişbir kalp ile gelenler (Kaf Suresi, 33)

“Cennete kimler gider?” üzerine bir yorum

  1. allah herkesin yanındadır.… Onlar, öyle kimselerdir ki, (Allah) kalplerine imanı yazmışve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır; orda süresiz olarak kalacaklardır. Allah, onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz Allah’ın fırkası olanlar, felah (umutlarını gerçekleştirip kurtuluş) bulanların ta kendileridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir