74. Din ile bilim birbiriyle uyumludur.

74. Din ile bilim birbiriyle uyumludur.

Din kesinlikle bilimle çelişmez. Bilim, Allah’ın sanatını görme ilmidir. Dini ve bilimi yaratan Allah’tır, dolayısıyla ikisinin arasında bir uyumsuzluk veya çelişki olması mümkün değildir. Allah’ın 1400 sene önce yeryüzüne indirdiği Kuran’da bazı bilimsel açıklamalar yer almaktadır ve bunlar ancak 20.yy teknolojisi ile keşfedilen bazı bilimsel gerçeklerdir. Dinin bilimle çeliştiği iddiası, Allah’ı inkar edenlerin insanlara kendi akıllarınca din konusunda şüphe vermek için ortaya attıkları bir yalandır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir