75. Allah’a ve dine inanan bilim adamları kimlerdir?

75. Allah’a ve dine inanan bilim adamları kimlerdir?

Bilimsel araştırmalar yapan insanların birçoğu evrendeki tüm varlıklarda bulunan son derece kompleks yapıları, kusursuz düzeni, her varlık arasındaki uyumu bizzat kendi gözleriyle ve tüm detaylarıyla görmektedirler. Bu insanların Allah’ın varlığını ve büyüklüğünü anlamaları kaçınılmazdır. Kuran’da “�Kulları içinde ise Allah’tan ancak alim olanlar ‘içleri titreyerek-korkar…’ ” ayetiyle de bu gerçeğe dikkat çekilmektedir. (Fatır Suresi, 28)

Allah’ın yaratışını apaçık delillerini görmelerine rağmen vicdanlarının sesini dinlememekte ve inkarda direnen bazı bilim adamları ise büyük bir yanılgı içindedirler. Bu kimselerin söz konusu tutumlarının kaynağı ideolojiktir.

Geçmişte ve günümüzde birçok ünlü bilim adamı Allah’a ve dine olan inançları ve bağlılıkları ile tanınmaktadır. Bu bilim adamlarından bazıları şöyledir: Einstein, Newton, Pascal, Galile, Max Planck, Faraday, Kelvin, Maxwell, Kepler, William Thompson, Robert Boyle, Iona William Petty, Michael Faraday, Gregory Mendel, Louis Pasteur, John Dalton, Blaise Pascal, John Ray�

Yine günümüzde de birçok bilim adamı Allah’ın varlığını tasdik etmekte, hatta bilimi Allah’ı tanımanın bir yolu olarak görmektedirler. İnsan Genomu Projesi’nin yöneticilerinden Francis Collins ve uzun yıllar ateist olmasına rağmen sonradan iman ettiğini açıklayan filozof Anthony Flew bunlardan bazılarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir