91.Kuran’da geçmişkavimlerden bahsedilmesinin hikmeti nedir?

91.Kuran’da geçmişkavimlerden bahsedilmesinin hikmeti nedir?

Allah Kuran’da, tarih boyunca yaşamış tüm kavimlere doğru yolu gösterdiğini ve onlara elçileri vasıtasıyla dünyanın geçiciliğini, gerçek yurdun ahiret olduğunu hatırlattığını bildirmiştir. Ancak yine Kuran’da bildirildiği gibi, insanların çoğu inkarda ayak diretmişler ve elçilerin davetine icabet etmemişlerdir. Bunun üzerine Allah onları hiç beklemedikleri şekilde azapla yakalamış ve bir kısmını da yeryüzünden tamamen silmiştir.

Kuran’da geçmişte yaşamışkavimlerden bahsedilmesinin en önemli sebeplerinden biri, bugünkü insanların aynı duruma düşmekten sakınmalarını sağlamaktır. Eski toplumların başına gelen felaketlere ve onlara ait arkeolojik kalıntılara, sadece herhangi bir tarihsel bilgi gözüyle bakmak ve bunlardan ibret almamaksa son derece yanlışolur. Allah bu toplumların başlarına gelenlerden öğüt almayı emretmiştir:

Biz bunlardan önce nice nesiller yıkıma uğrattık ki onlar, zorbaca yakalamak (yakıp-yıkmak, baskı ve şiddetle yönetmek, sindirmek) bakımından kendilerinden daha üstündüler; şehirlerde (yerin üstünü altına getirip, sayısız kazı, inşaat ve araştırmalarla her yanı) delik-deşik etmişlerdi. (Ama) kaçacak bir yer var mı? Hiç şüphesiz, bunda, kalbi olan ya da bir şahid olarak kulak veren kimse için elbette bir öğüt (zikir) vardır. (Kaf Suresi, 36-37)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir