Anne Karnında Bebeğin Cinsiyeti Nasıl Belirlenir?

Bilim insanlarının son yıllarda yaptığı araştırmalara göre, anne karnında oluşacak olan bebeğin cinsiyetinin erkek spermi tarafından belirlendiğini, kadın yumurtasının cinsiyeti belirlemediğini kesin olarak ortaya koydu.

Çünkü kadın yumurtasının kromozom kodu her zaman X’tir, burada önemli olan bu yumurtaya hangi kod kromozomlu spermin ulaşıp döllediğidir. Milyonlarca sperm hücresinden hangi tip kromozom taşıyan sperm hücresi yumurtaya ulaşır ve onu döllerse, işte bebeğin cinsiyetini de bu belirler. Yani doğacak çocuğun cinsiyeti, erkekteki kromozomlardan hangisinin kadının yumurtasıyla birleşeceğine bağlıdır.

Ve tabi ki bu durumda hangi tip sperm hücresinin yumurtaya ulaşacağını da önceden bilmemiz mümkün olmadığı gibi, bebeğin cinsiyetini önceden bilmek mümkün olmamaktadır.

Cinsiyet belirlenmesindeki etken, kromozomlardır. İnsan yapısını belirleyen 46 kromozomdan iki tanesi cinsiyet kromozomu olarak adlandırılır. Bu iki kromozom erkekte XY, kadında ise XX olarak tanımlanır. Bunun sebebi söz konusu kromozomların bu harflere benzemesidir. Y kromozomu erkeklik, X kromozomu ise kadınlık genlerini taşır.

Bir insanın oluşması, erkek ve kadında çiftler halinde yer alan bu kromozomların birer tanesinin birleşmesi ile başlar. Eğer yumurta hücresini dölleyen sperm X şifreli sperm ise döllenen yumurta da X şifreli olacagi için oluşan bebek (XX) yani, “ KIZ ” olacaktır . Ama yumurta hücresini dölleyen sperm Y şifresini içeren bir sperm ise o zaman bebek (XY) yani, “ ERKEK ” olacaktır .

Sonuç olarak doğacak çocuğun cinsiyeti, erkekteki kromozomlardan hangisinin kadının yumurtasıyla birleşeceğine bağlıdır.

Oysa genetik bilimi ortaya çıkıncaya dek, yani 20. yüzyıla dek pek çok kültürde, doğacak çocuğun cinsiyetinin kadın bedeni tarafından belirlendiği inancı yaygındı. Hatta bu nedenle kız çocuk doğuran kadınlar kınanırdı.

Bu konuda Kuran’ı Kerim’de Allah insanlığa aslında asırlar öncesinden çok açık bilgi vermektedir. Bu şekilde insanların kendilerinin cinsiyeti belirlemede etkili olduğu batıl inancını da kesinlikle reddetmektedir. Allah erkeklik ve dişiliğin, “rahime dökülen meniden” yaratıldığını bildirmiştir:

“Doğrusu, çiftleri; erkek ve dişiyi, yaratan O’dur. Bir damla sudan (döl yatağına) meni döküldüğü zaman.” [Necm Suresi, 45-46.ayetleri]

Kuran’da verilen bu bilginin doğruluğu, genetik ve mikrobiyoloji bilimlerinin gelişmesiyle birlikte günümüzde bilimsel olarak da ispatlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir