ATATÜRK’ün TÜRK – KÜRT KARDEŞLİĞİ POLİTİKASI

BELGE:1 – “İKİ HALKI ÇARPIŞTIRAN HAİNDİR!”
Mustafa Kemal’in 17 Eylül 1919 günü İstanbul’daki Senato Üyesi Fuat Paşa’ya gönderdiği mektuptan: “…Bu Başbakan’ın (yani Damat Ferit) cinayetlerine ortak olan İçişleri ve Savaş İşleri Bakanları da ulusun sesini boğmak, yasal bir toplantısını ( yani Sivas Kongresi’ni) tanımamak, Kürt’ü Türk’ü birbirine düşürerek Müslümanlar arasında çarpışmalara neden olmak gibi haince girişimlerde bulunuyor…”
(“Atatürk’ün Özel Arşivi’nden Seçmeler”, Kültür Bakanlığı Yayını, Sayfa: 71)

BELGE:2 – “KÜRT-TÜRK KARDEŞİNDEN AYRILMAYACAK”
Mustafa Kemal’in, Kazım Karabekir Paşa’ya gönderdiği 24 Haziran 1919 tarihli mesajın ilk maddesi:
“1- Mr.Novil adındaki bir İngiliz Yüzbaşısı Viranşehir’e giderek Milli aşiretlerinin ileri gelenleriyle görüşmüş. Osmanlı hükümeti için çok kötü propagandalar yapmış. Ancak aşiret reislerinden aldığı kesin cevaplara sevinmemiştir. Kürtler Türk kardeşlerinden kesinlikle ayrılmayacaklarını bu uğurda son kişilerine varıncaya kadar ölüme hazır olduklarını söylemişler. Ayrıca İngilizler’in kendilerine vermek istediği önemli miktardaki parayı almayarak namus ve yurtseverliklerini göstermişlerdir…”
(“Atatürk’ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri”, Nimet Arsan, Sayfa: 43)

BELGE: 3 – “TÜRK KÜRT ÇERKES KARDEŞİZ”
Mustafa Kemal’in Ankara’da Reşit Bey’e gönderdiği telgrafından: “… Bu din ve devletin sağlam bir uyruğu olan Çerkez kardeşlerimiz hepimizin övdüğümüz baştacımızdır. Asıl bugün düşmanlarla çevrili Türk, Kürt, Çerkez ve diğer din kardeşlerimizin elele vermesi sarsılmaz bir bütün oluşturmaları namus ve yaşamımızı kurtarmak için bir zorunluluktur…”
(“Harp Tarihi Vesikaları Dergisi”, sayı: 34 Belge no: 849 )

BELGE: 4 – “OSMANLI ÜLKESİNİN PARÇALARI”
11 Eylül 1919 günü yayınlanan Sivas Kongresi Bildirgesi’nin 1. Maddesi:
“1- Yüce Osmanlı devletiyle anlaşık devletler arasında yapılan antlaşmanın imzalandığı 30 Ekim 1918 günündeki sınırlarımız içinde kalan ve her yerde ezici çoğunluğu Müslüman olan Osmanlı ülkesinin parçaları (ki bu parçalar bir sonraki belgede yani Amasya Protokolü’nün ilk maddesinde –Osmanlı toprağı Türkler ve Kürtler’in yaşadığı topraklardır.- diye açıklanıyor.) birbirlerinden ve Osmanlı bütünlüğünden hiçbir nedenle koparılamaz bir bütün oluşturur. Bu parçalarda yaşayan bütün Müslümanlar; birbirlerine karşı karşılıklı saygı ve özveri duygularıyla dolu etnik ve sosyal haklarıyla bulundukları yöne koşullarına bütünüyle bağlı öz kardeştirler…”
(“Sivas Kongresi”, Vehbi Cem Aşkın, Ankara 1963 Sayfa: 158)

BELGE: 5 – “EZİCİ COĞUNLUK TÜRK VE KÜRT”
Mustafa Kemal’in Edirne’deki 12. Kolordu Komutanı Mehmet Selahattin Bey’e gönderdiği bir mesajdan: “Ezici çoğunluğu Türk ve Kürt olan bu illerden bir karış bile verilemez…”
(“Söylev Hıfzı”, Veldet Velidedeoğlu, Cilt:1 Sayfa: 72)
_
Anadolu topraklarında ve tüm Türk coğrafyasında yaşayan milletler arasında çok ezelden beri barış ve kardeşlik olmuştur. Türkü, Kürdü, Çerkezi, Arapı tüm halklarımız yan yana yaşamışlar, savaşlarda bu vatanın toprakları için omuz omuza savaşarak kan dökmüşler, aşını, keder ve sevincini paylaşmışlar, komşuluk ve ahbaplık yapmışlar. Bu beraberliği ve dolayısıyla bu gücü istemeyenler sadece şimdilerde değil, Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ve milli birlik mücadelesini verdiği yıllarda da olmuş ve halkları birbirine düşürmek için türlü türlü uğraş vermişlerdir.

Ancak ister Türk olsun, ister Kürt olsun, bu vatanın evlatları hainlerin tuzağına düşmeyip, bu sınavı başarıyla geçerek tüm Anadolu coğrafyasında barışı ve beraberliği sağlayabilmişlerdir, bugüne dek böyle gelmiş, bundan sonra da böyle olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir