RSS     Twitter     Facebook     YouTube
AÖF tüm yılların çıkmış soruları

AÖF tüm yılların çıkmış soruları

2013 2014 | Güz Ara | Güz D.Sonu 2012 2013 | Güz Ara | Güz D.Sonu | Bahar Ara | Bahar D. Sonu | Tek Ders 2011 2012 | Vize | Final | Büt | Güz Ara | Güz...
AÖF İKTİSADA GİRİŞ TARAMA TESTLERİ

AÖF İKTİSADA GİRİŞ TARAMA TESTLERİ

İKTİSAT TEORİSİNE GİRİŞ  TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE DENGESİ FARKSIZLIK EĞRİLERİ ANALİZİ VE TÜKETİCİ DENGESİ ÜRETİCİ DAVRANIŞI...
AÖF İktisada Giriş – Dışa Açık Makro Ekonomi Tarama Testi

AÖF İktisada Giriş – Dışa Açık Makro Ekonomi Tarama Testi

DENEME SORULARI 1.      Reel gayri safi milli hasılada değişiklik ortaya çıkmadan de­ğişim sergileyen makro...
AÖF İktisada Giriş – Gelir Dağılımı Tarama Testi

AÖF İktisada Giriş – Gelir Dağılımı Tarama Testi

DENEME SINAVI 1.     Gelir dağılımındaki eşitsizliği ölçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Laffer eğrisi              B) Lorenz...
AÖF İKTİSADA GİRİŞ TESTLERİ – EKONOMİK BÜYÜME

AÖF İKTİSADA GİRİŞ TESTLERİ – EKONOMİK BÜYÜME

AÖF İKTİSADA GİRİŞ TESTLERİ – EKONOMİK BÜYÜME DENEME SORULARI 1.   AT/T terimi neyi ifade etmektedir? A) Solow...
AÖF İKTİSADA GİRİŞ DENEME – EKONOMİK KONJONKTÜR

AÖF İKTİSADA GİRİŞ DENEME – EKONOMİK KONJONKTÜR

DENEME SORULARI 1.     Reel gayri safi milli hasılada değişiklik ortaya çıkmadan de­ğişim sergileyen makro...
AÖF İKTİSADA GİRİŞ DENEME – ENFLASYON ANALİZİ

AÖF İKTİSADA GİRİŞ DENEME – ENFLASYON ANALİZİ

DENEME SORULARI 1.    Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi artıran faktörlerden biri değildir? A) Para arzındaki...
PARA ARZI VE PARA TALEBİ TARAMA TESTİ

PARA ARZI VE PARA TALEBİ TARAMA TESTİ

DENEME SORULARI 1.        Kaydi Para aşağıdakilerden hangisi tarafından yaratılır? A) Merkez Bankası     B) Darphane  C)...
AÖF İKTİSAT- Toplam Talep Toplam Arz Eğrileri testleri

AÖF İKTİSAT- Toplam Talep Toplam Arz Eğrileri testleri

DENEME SORULARI 1.        Aşağıdakilerden hangisi Toplam Talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedenlerinden biri değildir? A)...
Sayfa 1 / 2:1 2 »