Kategori arşivi: Ateşli Silahlar

Demirbaş tabancayı evimize götürebilir miyiz ?

Demirbaş tabancayı evimize götürebilir miyiz ?

Demirbaş silahlar iş yerinde ve iş başında taşınması şartıyla ruhsata bağlanmaktadır. Bu silahı evinize ya da görevli olmadığınız esnada iş yeri dışına çıkarmanız halinde 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçunu işlemiş olursunuz.

Güvenlik görevlisine demirbaş silah almak için ne yapmalıyız?

Fabrikamızda görevli bekçilere demirbaş tabanca ruhsatı almak istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor?

Fabrikanızın bulunduğu yerin bağlı olduğu silah ruhsatı veren birime müracaat ederek eğer fabrikada en az 50 sigortalı işçi çalışıyorsa; fabrikada görevli bekçiler, veznedarlar, mutemetler adına demirbaş silah için başvuru yapabilirsiniz.Başvuru için;

– Noter tasdikli yönetim kurulu kararı

-Noter tasdikli imza sirküleri

-Kuruluş ve en son değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi aslı ve noter tasdikli fotokopileri

-Şirket dilekçesi

-İşyerinin SSK kart fotokopisi

-Görev belgeleri

-Nüfus cüzdanı ve aslı ve fotokopisi

-Karakoldan tasdikli ikametgah belgeleri

-Doktor raporları (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Heyet Raporu)

-Adli sicil belgeleri

-Sigorta kart belgeleri

-3 adet resim

Demirbaşımıza kayıtlı bir adet tabanca var. Bu tabanca için görevli olan üç bekçimiz adına ruhsat çıkarabilir miyiz ?

Bir demirbaş silah birden fazla kişi adına ruhsat çıkartılabilir.

Şirket ortakları olarak demirbaş tabanca alabilir miyiz ?

Şirket ortakları olarak demirbaş tabanca alabilir miyiz ?

Şirket ortakları demirbaş silah alamaz. Şirketin sorumlu ortaklarından iki kişi web sayfamızda(bilgi sayfaları/işlemleriniz/silah ruhsat işlemleri/taşıma/50 sigortalı işçi ) belirtildiği şekilde ilgili birime müracaat etmesi durumunda taşıma ruhsatı alabilir.

Hediye edilen silahlar devredilebilir mi nasıl ruhsata bağlanır?

Armağan silahlar devredilebilir mi nasıl ruhsata bağlanır?

Armağan silahların başkasına devri yapılabilir. Ruhsat sahibinin vefatı veya silah ruhsatı almasına engel hali bulunması durumunda varislerinden biri adına ruhsata bağlanabilir.

Armağan silahlar, armağan eden yetkili makamca imzalanmış, başlıklı ve üzerinde işlem tarih ve sayısı belirtilmiş, armağan edilen kişinin kimliğini ve silahın marka, model, çap ve seri numarasını tanımlar bir şekilde düzenlenmiş belge ile birlikte İçişleri Bakanlığına müracaat edilmesi halinde, Bakanlıkça incelenip kayda alındıktan sonra, belge düzenlenip ilgili Valiliğe gönderilmesi halinde ruhsata bağlanabilir. Engel hali yok ise armağan edilen kişinin durumuna göre bu silahlar için taşıma yada bulundurma ruhsatı tanzim edilebilir.

Antika silah nedir nasıl belirlenir ruhsata nasıl bağlatılır?

Antika silah nedir nasıl belirlenir ruhsata nasıl bağlatılır?

Eskiden kalma, değerli, belli bir özelliği olan benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah, bıçak ve kılıç gibi aletler antika silahtır. Bu tür silahların antika olup olmadığı Kriminal Polis laboratuarlarından alınacak ekspertiz raporu sonucunda belirlenir.

Bu kapsama girebilecek silahınız var ise dilekçe ile müracaat etmeniz halinde, aldırılacak ekspertiz raporu sonucunda silahınızın antika olduğu tespit edilirse adınıza bulundurma ruhsatı verilir. Alınan ekspertiz raporu sonucu antika olmadığı anlaşılan silahlar için adli işlem yapılır ve silah müsadere edilir. Antika Silahlar için 5 yıl da 1 ruhsat yenilenir. Bu silahlar için taşıma ruhsatı düzenlenmez.

Hala öldürücü silah olarak kullanabileceği anlaşılan tabancalara ruhsat zorunluluğu getirilebilmektedir. Bunun sonucunu, ancak emniyet raporları sonrasında öğrenebilirsiniz.

Eğer antika silahınız, tabanca özelliğini kaybetmişse, büyük oranda tamir ve ya düzeltmeye imkan vermiyorsa; ruhsat gereksiz görülebilir.

Kurusıkı tabancayı üzerinde yakalatmaya ne ceza verilir?

Üzerinde kurusıkı tabanca bulundurduğu tespit edilen kişilere 500 TL para cezası uygulanır.

Toplum içinde ateşlemesi halinde tespit edildiği durumda ise gerçek silah muamelesi gösterilip ona göre ilgili kanundaki cezalar uygulanır. Bu silahları, kurusıkı da olsa kavgada, tartışmada kullanmamakta fayda var.

Kurusıkı tabanca kullanmaya ne ceza verilir?

Kuru sıkı tabanca ile ateş etmem ya da suçta kullanmam durumunda ne ceza alırım.

Kuru sıkı tabanca ile ateş etmeniz ya da suçta kullanmanız durumunda Türk Ceza Kanunu Hükümlerine göre bu suçu gerçek silahla işlemiş gibi cezalandırılırsınız.

Kurusıkı tabancayı yanımda bulundurabilir miyim?

Kurusıkı tabancaların kişinin üzerinde taşınılması suç sayılmaktadır. Bir yerden bir yere nakil yaparken, boş şarjör ve mermisiz bir şekilde kutunun içinde götürebilir; bu saydıklarımız şartlar dahilinde evinizde ve arabanızda bulundurabilirsiniz..