Kategori arşivi: İşçi Hakları

Kıdem tazminatı vermeyen şirketleri dava edin!

dava edin

Günümüzde bir çok şirket ihale bittikten sonra işçilerine kıdem tazminatı vermemektedir. Oysa bu kanunen suçtur. 12 ayı doldurmuş bir işçinin iş akdine son verilmesi, kesinlikle kıdem tazminatı ödenmesini gerekli görür.

Böyle durumlarda işçiler, birlik halinde olup ortak bir avukata vekalet vererek haklarını arayabilirler. Araya avukat koymadan da bireysel olarak iş mahkemelerine dilekçe vererek şikayette bulunabilirler. Geçmişe yönelik haklarınızın oldugu şirketleri de şikayet edebilirsiniz.

İş mahkemeleri, İşçi Yararına Yorum İlkesi gereği, genellikle işçileri savunmaktadır. Eğer işçi haksız olsa bile, iş mahkemeleri işçiyi mağdur etmemektedir. Bu yüzden bu tür şirketleri mahkemeye sevketmeniz izlenilecek en mantıklı yoldur.

Kıdem tazminatı nasıl hak edilir ?

tazminat hesabı

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışanlar işverenlerinden, İşverenin haklı bir sebep olmadan işten çıkartması, işçinin haklı bir sebeple işi bırakması, erkek çalışanların askerlik için işi bırakması, emekli olmak amacıyla işçinin işi bırakması, emeklilikle ilgili diğer şartları tamamlayıp, emeklilik yaşını evinde beklemek amacıyla işçinin işi bırakması, kadın işçinin evlendikten sonraki bir yıl içinde işi bırakması, işçinin ölmesi gibi durumlarda alınan tazminat türüne kıdem tazminatı deniyor.

Bir işçinin 1 yılı doldurması halinde  1 yıllık tazminat bedeli 1 maaştır.
Tazminat hakkının doğabilmesi için bir işçi 12 ay çalışmış olmalıdır.

Bir iş yerinde bir yıl sigortalı çalışan kişi 12 ayı doldurdugu günden itibaren kıdem tazminatını haketmiş sayılır. Kasıtlı olarak işten çıkarılması, iş akdinin sona ermesi ermesi ve ya diğer sebeplerden ötürü işçiyle ilişkinin kesilmesi durumundan işçiye kıdem tazminatı ödenir.

Kıdem tazminatı, işçinin bir yıllık için bir brüt maaşıdır.

İşçi eğer askere gidecekse, işten çıkarken kıdem tazminatı almaya hak kazanır.
Fakat kendi istegiyle kendinden kaynaklanan sebeplerden dolayı işten çıkarsa herhangi bir tazminat hakkı olmamaktadır.

Kıdem Tazminatı ay olarak nasıl hesaplanır?

kusurat ay hesaplama

1 yılı doldurmuş ve küsuratlı ayları hatta günleri olanlar kıdem tazminatını nasıl hesaplamalıdır ?
Bu çok kolay ve basit bir hesapla bulunabilir.
Kıdem tazminatınız 2000 TL olsun.. Önce bunu 12 aya bölüyoruz.
Bu da 166.66 oluyor. Şimdi kaç ayınız küsuratlı ise onunla çarpıyorsunuz.

Örneğin 1 yıl 3 ay çalıştınız. Küsurat olan 3 ay ile 166.66 çarpıyoruz
Sonuc : 500 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Haliyle 1 yıl 3 aylık tazminatınız da 2.500 Tl gibi bir meblaya tekabül ediyor..

Kıdem tazminatı kanuna göre 1 brüt maaştır

tazminat hesabı

Kanuna göre kıdem tazminatları brüt maaş üzerinden verilmek zorundadır.

Brüt maaş nedir net maaş nedir bunu öğrenmeliyiz. Net maaştan başlamak gerekirse: Net maaş; adınıza sigortaya aktarılan, vergiden ve ya başka sebeplerden ötürü kesilen ve tüm giderler düştükten sonra size yatırılan para miktarı net maaş olur. Bu sizin maaşınızdır. Patrondan aldıgınız net elinize geçen para net maaştır.  Brüt maaş ise, maaşınızdan yapılan tüm kesintilerin net maaşa eklenmesidir.

Örnek verecek olursak; 1500 TL ile çalışan bir işçisiniz. Bu sizin net maaşınız.
Patron ve ya şirket sizin için Sigortaya 400 tl, vergilerden de 100 tl  kesildiğini düşünün.. Eder 500 Tl. Bu 500 tl’yi maaşınıza eklenince 2.000 Tl eder bu da sizin brüt maaşınızdır. İşte bu brüt maaş sizin kanuni tazminat hakkınızdır.

Bu kişinin1 yıllık tazminatı haliyle 2.000 Tl’dir.

Brüt maaşınızı, şirketinizin muhasebe biriminden Maaş bordrosu / Maaş bildirgesi isteyerek evrak üzerinden net bir şekilde öğrenebilirsiniz.
Eğer tazminatınızı vermeyenler olursa, mutlaka bir iş mahkemesine şikayet ediniz. Kanunlar, faiziyle sizin adınıza tahsil edecektir.