RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Abdülali

Abdülali Ne Demektir?

(Ar.) Er. – Yüce, ulu, şan ve şeref sahibi Allah’ın kulu. Ali kelimesi Kur’an’da Allah’ın...
Azze Vecelle

Azze Vecelle Ne Demektir?

Allahü teâlânın ismi söyleyince, işitince ve yazınca “O, Azîz ve Celîldir (yücedir)” mânâsına söylenilen ve...
Azrâil

Azrâil Ne Demektir?

Dört büyük melekten biri. Rûhları almakla vazîfeli melek, melek’ül-mevt, ölüm meleği de denir. İbrâhim (aleyhisselâm)...
Azm Etmek

Azm Etmek Ne Demektir?

Kalbde devamlı kalan ve yapmaya kesin kararlı olunan düşünce, kasd, niyet, karar verme. Allahü teâlâ...
Azîzan

Azîzan Ne Demektir?

Azizler. Kelimenin sonundaki ân takısı Arabça’da ikilik, Farsça’da çokluk ifâde eder. 1. “İki azîz (velî)”...
Azîz (El-Azîz)

Azîz (El-Azîz) Ne Demektir?

1. Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her zaman izzet ve şeref sâhibi. Gâlib, benzeri...
Azîmet

Azîmet Ne Demektir?

Kuvvetli irâde, istek, arzu. Haramlardan, dinde yasak edilen şeylerden sakınmakla berâber, mümkün olduğu kadar ruhsatlardan...
Azîm (El-Azîm)

Azîm (El-Azîm) Ne Demektir?

Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Büyüklüğüne, beşer (insan) aklının ve hiçbir mahlûkun (yaratılmışın) düşüncesinin...
Âzer

Âzer Ne Demektir?

İbrâhim aleyhisselâmın amcası ve üvey babası. İbrâhim aleyhisselâmın babasının ismi Târûh idi. Târûh mü’min idi....
Sayfa 1 / 22:1 2 3 4 5 » Son »