RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Bürûz

Bürûz Ne Demektir?

Zâhir olmak. Görünmek, ortaya çıkmak. Olgun bir velînin sevenlerinde bâzı sıfatlarının zâhir olması, görünmesi. Bir...
Büyü

Büyü Ne Demektir?

Sihir. İlme, fenne uymayan gizli sebebler kullanarak garib işler yapmayı sağlayan ilim. (Bkz. Sihir) …Kâhinlik...
Bürûc Sûresi

Bürûc Sûresi Ne Demektir?

Kur’ân-ı kerîmin seksen beşinci sûresi. Bürûc sûresi Mekke-i mükerremede nâzil olmuştur (inmiştir). Yirmi iki âyet-i...
Bühtân

Bühtân Ne Demektir?

İftirâ. Bir kimseye onda olmayan bir kusuru isnat etme. Allahü teâlâ âyet-i kerîmelerde meâlen buyurdu...
Burhân-ı Temânü

Burhân-ı Temânü Ne Demektir?

Kelâm ilminde Allahü teâlânın varlığını ve birliğini isbâtta kullanılan delîl. Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:...
Büdelâ

Büdelâ Ne Demektir?

Bedeller. Ricâlü’l-Gayb denilen Allahü teâlânın insanlardan gizlediği evliyâ zâtlar. Bedîl’in çokluk şeklidir. Ebdâl de denir....
Burhân-ı Tatbîk

Burhân-ı Tatbîk Ne Demektir?

Kelâm ilminde Allahü teâlânın varlığını ve kadîm (ezelî), olduğunu (başlangıcının olmadığını) isbâtta kullanılan delîllerden biri....
Burhân-ı Limmî

Burhân-ı Limmî Ne Demektir?

Limeli (niçinli) delîl. İlletten sebebden ma’lûle (illetin bulunduğu şeye), müessirden (eseri yapandan) esere, san’atkârdan san’ata,...
Burhân-ı Limmî

Burhân-ı Limmî Ne Demektir?

Limeli (niçinli) delîl. İlletten sebebden ma’lûle (illetin bulunduğu şeye), müessirden (eseri yapandan) esere, san’atkârdan san’ata,...
Sayfa 1 / 15:1 2 3 4 5 » Son »