RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Çûn ü Çirâ

Çûn ü Çirâ Ne Demektir?

“Nasıl ve niçin” mânâsına farsça bir...
Çilehâne

Çilehâne Ne Demektir?

Çile yapılan yer. (Bkz. Çile) Açlıkla ve insanlardan kaçarak çilehânede yalnız yaşamakla nefislerini temizleyenlerin, fakat...
Çile

Çile Ne Demektir?

Dervişlerin, nefislerini terbiye ederek tasavvuf yolunda ilerliyebilmek için kırk gün tenhâ bir yerde riyâzet (nefsin...
Çeştiyye

Çeştiyye Ne Demektir?

Evliyânın büyüklerinden Muînüddîn-i Çeştî hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Çeştiyye yolunun büyüğü Muînüddîn-i Çeştî hazretleri buyurdu ki:...
Çıhâr Yâr-ı Güzîn

Çıhâr Yâr-ı Güzîn Ne Demektir?

Peygamber efendimizin dört seçkin ve büyük halîfesi: Hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömer, hazret-i Osman, hazret-i...
Çârmîh (Çihâr mîh)

Çârmîh (Çihâr mîh) Ne Demektir?

Dört çivi. Birbiri üzerine dikey olarak konulmuş iki tahtadan meydana gelen, suçluları îdâm etmek için...