RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Fütüvvet

Fütüvvet Ne Demektir?

Cömertlik. Başkasını, kendisine tercih etmek. Başkalarının işlerini düzeltmeye çalışmak ve faydasına koşmak. Fütüvvetin başka değişik...
Fürû

Fürû Ne Demektir?

Dal, asıldan türeyen. Fer’in çokluk şeklidir. 1. Fıkıh ilminde (İslâm hukûkunda) çocuklar, torunlar ve onların...
Fülûs

Fülûs Ne Demektir?

Altın ve gümüşten olmayan mâdenî paralar, pul. Fels’in çoğulu. (Bkz. Fels) Değerini, kıymetini kayb eden...
Fücûr

Fücûr Ne Demektir?

Günâh işlemek. Yalandan sakının, o fücûr ile berâberdir ve her ikisi de Cehennem’dedir. (Hadîs-i şerîf-İhyâ-u...
Fussilet Sûresi

Fussilet Sûresi Ne Demektir?

Kur’ân-ı kerîmin kırk birinci sûresi. Secde sûresi ve Hâ mîm de denir. Fussilet sûresi, Mekke’de...
Furkân Sûresi

Furkân Sûresi Ne Demektir?

Kur’ân-ı kerîmin yirmi beşinci sûresi. Furkân sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Yetmiş yedi âyet-i kerîmedir....
Fukarâ-yı Sâbirîn

Fukarâ-yı Sâbirîn Ne Demektir?

Dilenmeyip sabreden ve şerî’ate (İslâmiyet’e) uyan fakirler. Fukarâ-yı sâbirîn ve agniyâ-yı şâkirîn (şükreden zenginler)den hangisinin...
Fukahâ-i Seb’a

Fukahâ-i Seb’a Ne Demektir?

Medîne’de yetişen yedi büyük fakîh (âlim). Medîne-i münevverede yetişen fukahâ-i seb’a şunlardır: Sa’îd bin Müseyyib,...
Fukahâ

Fukahâ Ne Demektir?

Fıkıh âlimleri. Fakîhin çokluk şekli. (Bkz....
Sayfa 1 / 12:1 2 3 4 5 » Son »