RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Hüzn (Hüzün)

Hüzn (Hüzün) Ne Demektir?

Üzüntü, keder. Sevincin zıddı. Bu, halk arasında kastedilen dünyevî hüzünden başkadır. Tasavvuf yolunda bulunanlara âit...
Hüsn-i Zan

Hüsn-i Zan Ne Demektir?

1. Kulların Allahü teâlâdan rahmetini ummaları. Kendisinden başka ilâh olmayan Allahü teâlâya yemîn ederim ki,...
Hüsn-i Huluk

Hüsn-i Huluk Ne Demektir?

Güzel huy, iyi ahlâk. (Bkz....
Hüsn-i Hâtime

Hüsn-i Hâtime Ne Demektir?

Son nefeste, rûhunu îmân ile teslim etme, îmân ile âhirete gitme. Bir insanın hüsn-i hâtime...
Hürre

Hürre Ne Demektir?

Hür kadın. Câriye olmayan kadın. Hürre olan hanımlar, namaz kılarken, yüz ve elden başka bütün...
Hürriyet

Hürriyet Ne Demektir?

Hürlük, serbestlik. 1. Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uyup, herkesin hakkını gözetmek. Hürriyet, başıboş kalıp,...
Hür

Hür Ne Demektir?

Köle olmayan erkek. Cumâ namazının bir kimseye farz olması için lâzım olan dokuz şarttan biri...
Hünsâ

Hünsâ Ne Demektir?

Erkek ve kadın olduğu belli olmayan, hem erkeklik hem kadınlık uzvu bulunan kimse. Cemâatle namazda,...
Hümeze Sûresi

Hümeze Sûresi Ne Demektir?

Kur’ân-ı kerîmin yüz dördüncü sûresi. Hümeze sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Dokuz âyet-i kerîmedir. Birinci...
Sayfa 1 / 38:1 2 3 4 5 » Son »