RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Iyd-ı Fıtr

Iyd-ı Fıtr Ne Demektir?

Ramazan bayramı. Kamerî seneye göre Şevvâl ayının birinci günü. Sabahleyin câmi’e giderken bayram tekbirlerini Iyd-ı...
Iyd-ı Edhâ

Iyd-ı Edhâ Ne Demektir?

Kurban bayramı. Kamerî seneye göre Zilhicce ayının onuncu, on birinci, on ikinci ve on üçüncü...
Iyâl

Iyâl Ne Demektir?

Bir kimsenin bakmak (geçindirmek) zorunda olduğu kimseler: Zevce (hanım), çocuklar (erkek ve kız), ana-baba, hizmetçi....
Iyd

Iyd Ne Demektir?

Bayram. Müslümanların sevinç ve neş’e günleri olan Ramazan ve Kurban bayramları. (Bkz. Bayram) Iyd günlerinde,...
Itâk

Itâk Ne Demektir?

Köle âzâd etmek, serbest bırakmak. (Bkz. Âzâd) Üç şey vardır ki, ciddîsi de ciddîdir, şakası...
Ismarlama

Ismarlama Ne Demektir?

Bir san’at sâhibine bir şeyi târif ederek istediği şekilde yaptırmak. (Bkz....
Islâhât

Islâhât Ne Demektir?

İyi hâle, işe yarar hâle getirmek için yapılan çalışmalar, düzenlemeler. Endülüs müslümanlarının Avrupalılara tuttukları ışık...
Islâh-ı Nefs

Islâh-ı Nefs Ne Demektir?

Kötü huyları, fenâ alışkanlıkları ve yaramaz işleri bırakıp, iyi huyları, güzel işleri, kulluğa yakışan tâat...
Islâh

Islâh Ne Demektir?

1. Terbiye etmek, iyi hâle getirmek. Herhangi bir kimseyi ıslâh etmeye çalışmak, ona İslâmiyet’i bildirmekle...
Sayfa 1 / 2:1 2 »