RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Otuz Üç Farz

Otuz Üç Farz Ne Demektir?

Her müslümanın öncelikle bilmesi ve yapması lâzım olan îmân ve ibâdet bilgileri. Otuz üç farz...
Oruç Keffâreti

Oruç Keffâreti Ne Demektir?

Ramazân-ı şerîfte bilerek orucu bozmanın cezâsı. Oruç keffâreti cezâsı, mübârek Ramazân ayının hürmet ve nâmus...
Oruç Kazâsı

Oruç Kazâsı Ne Demektir?

Oruç tutmamayı mubah kılan (dinde bildirilen) bir özür sebebiyle vaktinde tutulamayan veya kasd (bilerek) olmadan...
Oruç

Oruç Ne Demektir?

İslâm’ın beş şartından biri. Fecrin (tan yerinin) ağarmasından yâni imsaktan güneş batıncaya kadar yimeği, içmeği...
Ortodoks

Ortodoks Ne Demektir?

Hıristiyanlık mezheblerinden. Ortodoks mezhebinin rûhânî (dînî) lideri patrik olup, merkezi İstanbul Fener’deki patrikhânedir. Roma İmparatoru...
Orta Yol

Orta Yol Ne Demektir?

Îmân ve ibâdetlerde yâni dinde Ehl-i sünnet (Peygamber efendimiz ve arkadaşlarının yolunda olan) âlimlerin gösterdiği...
On İki İmâm

On İki İmâm Ne Demektir?

Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) Ehl-i beytinden (akrabâsından) olup, tasavvufun vilâyet yolunda en yüksek...