RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Putperest

Putperest Ne Demektir?

Puta tapan. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki: (Allahü teâlâ) O’nu (Muhammed aleyhisselâmı) hak...
Pul

Pul Ne Demektir?

Altın ve gümüş dışındaki mâdenî paralar. (Bkz....
Put

Put Ne Demektir?

Allahü teâlâya inanmayanların taptıkları resim veya heykel. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki: Kureyş...
Poligami

Poligami Ne Demektir?

Çok evlilik. (Bkz. Teaddüd-i Zevcât) İslâmiyet’te poligami, dörde kadardır. Birden fazla evlenmek emir değil, şartlara...
Piyango

Piyango Ne Demektir?

Bir kumar çeşidi. Mülk sâhiblerinin haklarının miktarlarını değiştirmek veya ortaklardan birinin hakkını yok etmek, yâhut...
Pişmanlık

Pişmanlık Ne Demektir?

Kişinin işlediği bir iş veya günâh sebebiyle vicdânen üzüntü duyması; tövbeye gelme; nedâmet. Pişmanlık tövbedir....
Piskopos

Piskopos Ne Demektir?

Hıristiyanlığın katolik ve doğu kiliselerinde en yüksek rûhânî ünvâna sâhip ve umûmiyetle bir bölgenin dînî...
Pîr-i Fânî

Pîr-i Fânî Ne Demektir?

Ölünceye kadar Ramazân orucunu veya kazâya kalmış oruçlarını tutamıyacak kadar çok yaşlı...
Pîr

Pîr Ne Demektir?

1.Yaşlı, ihtiyâr. Kimisi bezirgân, kimisi hoca, Ecel şerbetini içmek de güç a Kimi ak sakallı...
Sayfa 1 / 2:1 2 »