RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Vücûh Şirketi

Vücûh Şirketi Ne Demektir?

Sermâyesiz olup, halk arasında emniyet ve îtibârları ile veresiye alıp-satmak üzere kurulan şirket. Vücûh şirketinde...
Vücûh İlmi

Vücûh İlmi Ne Demektir?

Kur’ân-ı kerîmin çeşitli okunuş şekillerini bildiren...
Vücûd-i Vehmî

Vücûd-i Vehmî Ne Demektir?

Tasavvuf ehlinin, eşyânın gördüğümüz varlığına verdikleri...
Vücûd-i Adem

Vücûd-i Adem Ne Demektir?

Tasavvufta cezbe denilen makâmda kendini yok bildikten sonra, hâsıl olan bir hâl, makam. Vücûd-i adem,...
Vücûd

Vücûd Ne Demektir?

Var olmak. Allahü teâlânın zâtı hakkında, bilmemiz vâcib olan sıfatlar beştir: 1) Kıdem: Allahü teâlânın...
Vücûb Şartları

Vücûb Şartları Ne Demektir?

Bir ibâdetin bir kimseye farz olmasının şartları. Haccın vücûb şartları, İmâm-ı a’zam’a göre sekizdir: 1)...
Vuslat

Vuslat Ne Demektir?

Erişmek, kavuşmak, gönlün devâmlı olarak ve kıl kadar istikâmet değiştirmeyerek Allahü teâlâya bağlı kalması. Tasavvuf...
Vukûf-i Adedî

Vukûf-i Adedî Ne Demektir?

Nakşibendiyye yolunun on temel esâsından biri. Tasavvuf yolunda ilerlemek ve yükselip olgunlaşmak için yapılan zikri,...
Vitr Namazı

Vitr Namazı Ne Demektir?

Yatsı namazından sonra kılınan üç rek’atlik vâcib namaz. Vitr namazının vâcib olduğu şu hadîs-i şerîf...
Sayfa 1 / 10:1 2 3 4 5 » Son »