RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Yûşâ Aleyhisselâm

Yûşâ Aleyhisselâm Ne Demektir?

İsrâiloğullarına, Mûsâ aleyhisselâmın vefâtından sonra gönderilen peygamber. Mûsâ aleyhisselâmın yeğeni ve vekîli idi. İsmi Yeşû...
Yûsuf Sûresi

Yûsuf Sûresi Ne Demektir?

Kur’ân-ı kerîmin on ikinci sûresi. Yûsuf sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Sâdece, 1, 2 ve...
Yûsuf Aleyhisselâm

Yûsuf Aleyhisselâm Ne Demektir?

Kur’ân-ı kerîmde adı geçen peygamberlerden. Mısır ahâlisine gönderilen peygamber. Yâkûb aleyhisselâmın oğludur. Yâkûb aleyhisselâmın neslinden...
Yûnus Sûresi

Yûnus Sûresi Ne Demektir?

Kur’ân-ı kerîmin onuncu sûresi. Yûnus sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Sâdece 40, 94, 95 ve...
Yûnus Aleyhisselâm

Yûnus Aleyhisselâm Ne Demektir?

Musul yakınındaki Nineve (Ninova) ahâlisine gönderilen peygamber. Babasının ismi Metâ’dır. Yûnus aleyhisselâm Âsûr Devleti’nin başşehri...
Yuhanna

Yuhanna Ne Demektir?

1. Îsâ aleyhisselâma îmân eden on iki havârîden biri. İbrânî dilinde Yahyâ demektir.Rumca’da Yohannes, İngilizce’de...
Yolcu

Yolcu Ne Demektir?

Yola çıkan, konuk, seferî kimse. (Bkz. Müsâfir) Dünyâda sanki bir garîb gibi veya yola çıkacak...
Yezîdîler

Yezîdîler Ne Demektir?

Hazret-i Ali’ye düşman olan ve şeytana tapan kimselerin mensûb olduğu bozuk fırka. İbâdiyye fırkasının kurucusu...
Yılbaşı

Yılbaşı Ne Demektir?

Sene başı. Yeni bir senenin başlaması. Başlangıç zamânına göre iki çeşit sene vardır. Mîlâdî ve...
Sayfa 1 / 5:1 2 3 4 5 »