RSS     Twitter     Facebook     YouTube
İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Ateistle olan tartışması

İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Ateistle olan tartışması

İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin çocukluk yıllarındaydı. “Allah” diye bir yaratıcının olmadığını, her şeyi tabiatın yarattığını...
Süveyd Sincârî

Süveyd Sincârî Hayatı/Kimdir?

Büyük velîlerden. Şarkın büyük evliyâsı adıyla şöhret buldu. İsmi Süveyd Sincârî’dir. Nasrullah diyenler de vardır....
Sünbül Sinân Efendi

Sünbül Sinân Efendi Hayatı/Kimdir?

İstanbul’un büyük velîlerinden. İsmi Yûsuf bin Ali’dir. Dedesine Kaya Bey derlerdi. Lakabı Sinânüddîn ve Zeynüddîn’dir....
Sümbül Baba

Sümbül Baba Hayatı/Kimdir?

Selçuklu veziri Muinüddîn Pervâne’nin kızı Safiyeddin’e bağışlanmış bir köle olduğu rivâyet edilir. 13. yüzyılda Tokat’ta...
Süleymân Zâtî Efendi

Süleymân Zâtî Efendi Hayatı/Kimdir?

Anadolu velîlerinin büyüklerinden. Aslen Geliboluludur. Keşan’da ikâmet ettiğinden, KeşanlıSüleymân Zâtî diye meşhûr oldu.Zâtî mahlasıyla söylediği...
Süleymân Sıdkî Efendi

Süleymân Sıdkî Efendi Hayatı/Kimdir?

İstanbul velîlerinden. İsmi Süleymân Sıdkî olup, İzzî Efendi-zâde diye bilinir. 1795 (H.1210) senesinde İstanbul’da Sütlüce...
Süleymân Rüşdî Efendi

Süleymân Rüşdî Efendi Hayatı/Kimdir?

Batı Anadolu’da Aydın taraflarında yetişen büyük velîlerden. Hayâtı hakkında fazla bilgi yoktur. Doğum târihi belli...
Süleymân Hilmi Tunahan

Süleymân Hilmi Tunahan Hayatı/Kimdir?

Son devir din âlim ve velîlerinden. Adı Süleymân Hilmi, soyadı Tunahan’dır. Babası zamânın müderrislerinden Hâfız...
Süleyman Halveti (Beşikçizâde)

Süleyman Halveti (Beşikçizâde) Hayatı/Kimdir?

On sekizinci yüzyılda yaşayan velîlerden. Fındıkzâde Kızılelma caddesi üzerinde kurduğu Beşikçizâde Tekkesinde, yıllarca İslâmiyetin emir...
Sayfa 1 / 170:1 2 3 4 5 » Son »