RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Azzâz Bin Müstevdî El-Betâihî

Azzâz Bin Müstevdî El-Betâihî Hayatı/Kimdir?

Irak velîlerinden. Doğum târihi ve yeri belli değildir. Zamânın büyük âlimlerinin sohbetlerinde yetişen Azzâz bin...
Aziz Nesefî

Aziz Nesefî Hayatı/Kimdir?

Mâverâünnehir bölgesinde yetişen velîlerin büyüklerinden. Doğum târihi belli değildir. Nesef şehrinde doğdu. Babasının ismi Muhammed’dir....
Azîz Mahmûd Hüdâyî

Azîz Mahmûd Hüdâyî Hayatı/Kimdir?

Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. 1541 (H.948) yılında Şereflikoçhisar’da doğdu. Bursa’da Muhammed Üftâde hazretlerinden feyz aldı....
Azerî Hamza Bin Ali

Azerî Hamza Bin Ali Hayatı/Kimdir?

İlimlere vâkıf, ârif ve himmet sâhibi bir zât. 1380 (H.782) yılında Maverâünnehr’de İsferâyin kasabasında doğdu....
Aysâvî (Ahmed bin Yûnus ed-Dımeşkî)

Aysâvî (Ahmed bin Yûnus ed-Dımeşkî) Hayatı/Kimdir?

Şam velîlerinden ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerinden. İsmi, Ahmed olup, babasının ismi Yûnus’dur. Lakabı Şihâbüddîn’dir....
Aynüzzemân Cemâleddîn-i Geylânî

Aynüzzemân Cemâleddîn-i Geylânî Hayatı/Kimdir?

Büyük velîlerden. Doğum târihi ve yeri belli değildir. On ikinci asrın sonlarında Kazvin’de vefât etti....
Aynî Dede

Aynî Dede Hayatı/Kimdir?

İstanbul’da yaşayan büyük velîlerden. Doğum târihi ve yeri belli değildir. Esas ismi bilinmemektedir. Aynî Dede...
Ayn-ül-Kudât Hemedanî

Ayn-ül-Kudât Hemedanî Hayatı/Kimdir?

Büyük velîlerden ve fıkıh âlimi. İsmi Abdullah olup, babasınınki Muhammed’dir. Künyesi Ebü’l-Meâlî, nisbeti ise Hemedânî’dir....
Aydî Baba

Aydî Baba Hayatı/Kimdir?

Gâziantep velîlerinden. İsmi Mehmed olup, babasının ismi Mehmed Nâmî Efendidir. Babası da âlim bir zât...
Sayfa 1 / 41:1 2 3 4 5 » Son »