RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Bündâr Bin Hüseyin Şirâzî

Bündâr Bin Hüseyin Şirâzî Hayatı/Kimdir?

Evliyânın büyüklerinden. Künyesi, Ebü’l-Hüseyin, adı Bündâr bin Hüseyin bin Muhammed bin Mahleb’dir. Doğum târihi ve...
Busayrî (Muhammed bin Saîd bin Hammâd)

Busayrî (Muhammed bin Saîd bin Hammâd) Hayatı/Kimdir?

İslâm âlimlerinin meşhûrlarından ve büyük velîlerden. İsmi, Muhammed bin Saîd bin Hammâd bin Abdullah es-Sanhâcî...
Burhâneddîn Bin Muhammed Eğridirî

Burhâneddîn Bin Muhammed Eğridirî Hayatı/Kimdir?

Anadolu’da yetişen ve Anadolu’yu aydınlatan meşhûr velîlerden. 1494 (H.900) senesinde Tosya’da doğdu. 1562 (H.970)’de Eğridir’de...
Burhâneddîn Muhakkık Tirmizî

Burhâneddîn Muhakkık Tirmizî Hayatı/Kimdir?

Anadolu velîlerinden. Hazret-i Hüseyin’in torunlarından olup, seyyiddir. Kıymetli düşünceler ve hoş hâller sâhibi olduğu için,...
Buhârî

Buhârî Hayatı/Kimdir?

Hadîs-i şerîf âlimlerinin en büyüklerinden ve velîlerden. İsmi Muhammed bin İsmâil bin İbrâhim bin Mugîre...
Bostancı Baba

Bostancı Baba Hayatı/Kimdir?

Kayseri velîlerinden. İsmi Behâeddîn Çelebi’dir. Doğum ve vefât târihi belli değildir. On üç ve on...
Bostan Çelebi

Bostan Çelebi Hayatı/Kimdir?

Mevleviyye yolunun büyüklerinden. Görünen ve görünmeyen kemâlât, olgunluklar, yüksek hâller sâhibi velî. Konya’da doğdu. Doğum...
Bosnalı Abdullah Efendi (Abdullah-ı Rûmî)

Bosnalı Abdullah Efendi (Abdullah-ı Rûmî) Hayatı/Kimdir?

Osmanlı evliyâsının büyüklerinden. 1583 (H.992) senesinde Bosna’da doğdu. Asıl ismi Abdullah Abdî olup, babasınınki Muhammed’dir....
Bişr bin Mansûr Es-Süleymî

Bişr bin Mansûr Es-Süleymî Hayatı/Kimdir?

Büyük velîlerden. İsmi Bişr bin Mansûr el-Ezdî es-Süleymî, künyesi Ebû Muhammed’dir. Doğum yeri ve târihi...
Sayfa 1 / 8:1 2 3 4 5 » Son »