RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Cüneyd-i Bağdâdî

Cüneyd-i Bağdâdî Hayatı/Kimdir?

Evliyânın büyüklerinden. Tasavvuf ehlinin çok tanınmışlarından olup, Seyyid-üt-Tâife denmekle meşhûrdur. Künyesi, Ebü’l-Kâsım’dır. Cüneyd bin Muhammed...
Cübeyr Bin Nüfeyr

Cübeyr Bin Nüfeyr Hayatı/Kimdir?

Tâbiînin büyüklerinden. Hadîs âlimi. Künyesi Ebû Abdurrahmân Hadramî’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. 699 (H. 80) senesinde...
Cihangirli Hasan Efendi

Cihangirli Hasan Efendi Hayatı/Kimdir?

İstanbul velîlerinden. İsmi Hasan Bedreddîn’dir. En son ikâmet yeri Cihangir olduğu için Cihangirli adıyla tanındı....
Cezûlî

Cezûlî Hayatı/Kimdir?

Fas’ta yetişen velîlerden ve hadîs âlimi. İsmi Muhammed, babasının ki ise Süleymândır. Künyesi Ebû Abdullah...
Cezîrî

Cezîrî Hayatı/Kimdir?

Evliyânın büyüklerinden. İsmi Abdülkâdir bin Muhammed bin Abdülkâdir bin Muhammed bin Yahyâ bin Muhammed bin...
Cevhere Berâsiyye

Cevhere Berâsiyye Hayatı/Kimdir?

Evliyâ hanımlardan. İsmi Cevhere’dir. Bağdât’ta yaşadı. Doğum ve vefât târihleri kesin olarak bilinmemektedir. Cevhere Hanım,...
Cerrahzâde

Cerrahzâde Hayatı/Kimdir?

Osmanlı âlimlerinden ve meşhûr velîlerden. İsmi, Muslihiddîn bin Alâüddîndir. Cerrahzâde diye meşhur olmuştur. 1495 (H.901)’de...
Cemel Ali Dede (Turut)

Cemel Ali Dede (Turut) Hayatı/Kimdir?

Selçuklular devrinde Konya’da yetişen evliyâdan. Aslen Horasan taraflarındandır. İsmi Ali’dir. Küçük çocuk iken Mevlânâ Celâleddîn-i...
Cemâleddîn-i Uşşâkî

Cemâleddîn-i Uşşâkî Hayatı/Kimdir?

Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Muhammed olup, künyesi Ebû Nizâmeddîn’dir. Uşşâkî Seyyid Muhammed Efendi diye...
Sayfa 1 / 5:1 2 3 4 5 »