RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Çomak Dede

Çomak Dede Hayatı/Kimdir?

Hangi asırda yaşadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunamayan Çomak Dede’nin kabri Kahramanmaraş’ın Sakarya mahallesindeki, Sakarya caddesi...
Çırağ-ı Dehli

Çırağ-ı Dehli Hayatı/Kimdir?

Hindistan’da yetişen Çeştiyye yolunun büyük velîlerinden. İsmi Mahmûd, lakabı Nasîrüddîn’dir. Sülâlesi Horasan’dan gelip Hindistan’a yerleşmişti....
Çerkez Şeyhi

Çerkez Şeyhi Hayatı/Kimdir?

Çorum velîlerinden. İsmi Ömer Lütfi olup, babasınınki Abisal Beydir. Çerkez Şeyhi ismiyle meşhur oldu. 1849...
Çelebi Hüsrev

Çelebi Hüsrev Hayatı/Kimdir?

İkinci Bâyezîd ve Kânûnî Sultan Süleymân devri mevlevî büyüklerinden. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin soyundandır. Babası...
Çelebi Hüsâmeddîn

Çelebi Hüsâmeddîn Hayatı/Kimdir?

Konya’da yetişen evliyânın büyüklerinden. Mevlânâ Celâleddîn Muhammed Rûmî hazretlerinin en önde gelen talebesi olup, onun...
Çelebi Halîfe

Çelebi Halîfe Hayatı/Kimdir?

Osmanlılar devrinde on beşinci yüzyılda Anadolu’da yetişmiş olan âlim ve velîlerden. İsmi, Muhammed olup, babasının...
Çelebi Ferruh

Çelebi Ferruh Hayatı/Kimdir?

On altıncı asır mevlevî büyüğü ve velîlerden. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin soyundandır. Neseben hazret-i Ebû...
Çelebi Cemâleddîn

Çelebi Cemâleddîn Hayatı/Kimdir?

Anadolu velîlerinden. Doğum ve vefât târihi belli değildir. Anadolu’nun neresinde yaşadığı da kesin olarak bilinmemektedir....
Çelebi Bustan

Çelebi Bustan Hayatı/Kimdir?

Konya’da yetişen velîlerden. 1647 (H.1057)’de doğdu. Mevlevî şeyhlerinden Abdülhalîm Efendinin oğludur. Babasının yanında yetişti. Çocukluğundan...
Sayfa 1 / 2:1 2 »