RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Furûrî Mehmed Dede

Furûrî Mehmed Dede Hayatı/Kimdir?

Sultan Divânî hazretlerinin mürididir. Yavuz Sultan Selim Hanın askerlerine cebinden çıkardığı sıcacık pişmiş ekmekleri dağıtması...
Fudayl bin İyâd

Fudayl bin İyâd Hayatı/Kimdir?

Evliyânın büyüklerinden. İsmi Fudayl bin İyâd bin Mes’ûd bin Bişr, künyesi Ebû Ali’dir. 726 (H.107)...
Feyzullah Efendi

Feyzullah Efendi Hayatı/Kimdir?

Anadolu velîlerinin meşhurlarından. İsmi, Muhammed bin Ali’dir. Feyzullah lakabı ile meşhurdur. Şimdi Bulgaristan sınırları içinde...
Fethullah-ı Verkânisî

Fethullah-ı Verkânisî Hayatı/Kimdir?

On dokuzuncu yüzyılda Anadolu’da yetişen evliyâdan. İsmi, Fethullah’tır. Verkânisî diye de meşhur olmuştur. Babası Şeyh...
Fethullah-ı Mûsulî

Fethullah-ı Mûsulî Hayatı/Kimdir?

Peygamber efendimizin soyundan olup aslen Musul’ludur. Urfa vâlisi Ali Paşanın damadı olan Dârendeli Hüseyin Paşanın...
Fethullah Evdehî

Fethullah Evdehî Hayatı/Kimdir?

Hindistan’da yetişen İslâm âlimlerinin ve evliyânın büyüklerinden. Fethullah Evdehî diye tanınır. Dehlî âlimlerindendir. Doğum ve...
Fethullah Efendi

Fethullah Efendi Hayatı/Kimdir?

Gaziantep’te yetişen velîlerden. Gaziantep’te doğdu. Doğum târihi belli değildir. Babası Abdüllatif Efendidir. Hazret-i Ebû Bekr’in...
Feth-i Mûsulî

Feth-i Mûsulî Hayatı/Kimdir?

Musul âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. Künyesi Ebû Muhammed, ismi Feth bin Saîd el-Mûsulî’dir. 835 (H....
Ferîdüddîn Genc-i Şeker

Ferîdüddîn Genc-i Şeker Hayatı/Kimdir?

Hindistan’da yetişen Çeştiyye evliyâsının büyüklerinden. Adı Ferîdüddîn Mes’ûd’dur. Ferrûh Şâh Kâbilî neslinden, Celâleddîn Süleymân’ın oğludur....
Sayfa 1 / 3:1 2 3 »