RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Gül Baba

Gül Baba Hayatı/Kimdir?

Kânûnî Sultan Süleymân devrinde yaşamış gâzi dervişlerdendir. Birçok gazâlara katılmış ve Budin’in fethi sırasında 1541...
Gulâm Muhammed Ma’sûm

Gulâm Muhammed Ma’sûm Hayatı/Kimdir?

Hindistan’da yetişen büyük velîlerden. Muhammed Ma’sûm Fârûkî’nin torunlarından Şeyh Muhammed İsmâil’in ikinci oğludur. Doğum târihi...
Gözükızıl Mehmed Baba

Gözükızıl Mehmed Baba Hayatı/Kimdir?

Gaziantep velîlerinden. Hayâtı hakkında fazla bilgi yoktur. Cıncıkçı Mağarası denilen yerde münzevî, herkesten uzak, yalnız...
Göncüzâde Kâsım Efendi

Göncüzâde Kâsım Efendi Hayatı/Kimdir?

Kayseri velîlerinden. 1761 (H.1175) yılında Kayseri’de doğdu. 1842 (H.1258) yılında yine orada vefât etti. Babası...
Gökveli Sultan

Gökveli Sultan Hayatı/Kimdir?

Yaşadığı devir hakkında bilgi bulunamayan Gökveli Sultanın kabri, Isparta Çelebiler Mahallesinde bulunan Abidinpaşa Câmii yanındadır....
Geyikli Baba

Geyikli Baba Hayatı/Kimdir?

Orhan Gâzi devri Osmanlı evliyâsından. Âzerbaycan’ın Hoy şehrinde doğdu. 1275-1350 (H.674-750) yılları arasında yaşadığı tahmin...
Geredeli Abdullah Efendi

Geredeli Abdullah Efendi Hayatı/Kimdir?

Anadolu velîlerinden. Doğum ve vefât târihleri bilinmemektedir. On dokuzuncu asrın sonlarında yaşamıştır. Tasavvufta Mustafa Sâfî...
Gazâlî

Gazâlî Hayatı/Kimdir?

Evliyânın büyüklerinden ve İslâm âlimlerinin en meşhûrlarından. İsmi, Muhammed bin Muhammed; künyesi, Ebû Hâmid; lakabı...
Sayfa 1 / 2:1 2 »