RSS     Twitter     Facebook     YouTube
İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Ateistle olan tartışması

İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Ateistle olan tartışması

İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin çocukluk yıllarındaydı. “Allah” diye bir yaratıcının olmadığını, her şeyi tabiatın yarattığını...
İzzeddîn Türkmânî

İzzeddîn Türkmânî Hayatı/Kimdir?

Büyük velîlerden. İsmi, Mahmûd bin Mevdûd bin Ahmed, künyesi Ebü’l-Hasan, lakabı İzzeddîn’dir. Soyu, Mısır hâkimi...
İzmirli Osman Nuri Efendi

İzmirli Osman Nuri Efendi Hayatı/Kimdir?

On dokuzuncu asırda İzmir’de yetişen velîlerden. Doğum tarihi belli değildir. İzmir’de doğdu. On dokuzuncu asrın...
İsmail Şirvani

İsmail Şirvani Hayatı/Kimdir?

Hâce Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerinin yetiştirdiği büyük velîlerden. Anadolu’da Bitlis’e bağlı Şirvân’dandır. İsmi İsmâil olup, nisbeti...
İsmail Şiraceddin-i Şirvani

İsmail Şiraceddin-i Şirvani Hayatı/Kimdir?

Sadrâzam Şirvânizâde Rüşdi Paşanın babasıdır. Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî ve Abdullah-ı Dehlevî hazretlerinin sohbetlerinde bulunmuş, Amasya’da...
İsmail Siraceddin Şirvani

İsmail Siraceddin Şirvani Hayatı/Kimdir?

Meşhûr velîlerden. Şirvân vilâyetinin Şemâhî kasabasına bağlı Kerdemir köyünde 1782 (H.1197) senesinde doğdu. 1847 (H.1264)’de...
İsmâil Hakkı Bursevi

İsmâil Hakkı Bursevi Hayatı/Kimdir?

Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. Babası Mustafa Efendi, aslen İstanbulludur. Mustafa Efendi, 1650 (H.1061) senesinde İstanbul...
İsa Gelyani

İsa Gelyani Hayatı/Kimdir?

Ubeydullah Kaşgâri’den sonra İstanbul Eyüp’te bulunan Kaşgârî Dergâhı’nda imam olarak vazifelendirilmiştir. 1770’de şeyhliğe getirilmiş olup...
İsa Dede

İsa Dede Hayatı/Kimdir?

Bayramiye tarîkatı büyüklerinden. Hocası tarafından halka İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatmak üzere Ankara’dan Kastamonu’ya gönderilmiştir....
Sayfa 1 / 6:1 2 3 4 5 » Son »