RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Külhani Ali Baba

Külhani Ali Baba Hayatı/Kimdir?

Hangi devirde yaşadığı bilinmeyen Külhâni Ali Baba eskiden türbesinin yakınında yer alan hamamda külhancı olan...
Küçük Emir Efendi (Şimşir Baba)

Küçük Emir Efendi (Şimşir Baba) Hayatı/Kimdir?

İran’da doğup yetişmiş büyük velî. Asıl ismi İbrâhim’dir. Küçük Emir diye meşhur olmuştur. Ülkesinde Ehl-i...
Kutbüddîn İznîkî

Kutbüddîn İznîkî Hayatı/Kimdir?

Evliyânın önde gelenlerinden. İsmi Muhammed bin Muhammed’dir. Lakabı Kutbüddîn olup, Alaşarlıdır. Doğum târihi bilinmemektedir. Tebriz,...
Kutbüddîn-i Bahtiyâr Kaki

Kutbüddîn-i Bahtiyâr Kaki Hayatı/Kimdir?

Hindistan’da yetişen büyük velîlerden. Asıl ismi, Bahtiyâr el-Ûşî Dehlevî, babasınınki Mûsâ’dır. Lakabı Kutbüddîn’dir. Ayrıca Kutb-ül-aktâb,...
Kutb-i Zaman (SeyyidCelâl Buhârî)

Kutb-i Zaman (SeyyidCelâl Buhârî) Hayatı/Kimdir?

Hindistan evliyâsının büyüklerinden. Çeştiyye yolunun ileri gelenlerindendi. Lakabı Bendegî Mahdûm-i Cihâniyan’dır. 1307 (H.707) yılında doğdu,...
Kuşeyrî

Kuşeyrî Hayatı/Kimdir?

Büyük velî, fıkıh, tefsîr, hadîs ve kelâm âlimi. Künyesi Ebû Kâsım, adı Abdülkerîm babasınınki Havâzin’dir....
Kuşadalı İbrâhim Halvetî

Kuşadalı İbrâhim Halvetî Hayatı/Kimdir?

Osmanlılar zamânında, Anadolu’da yetişen Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinden, velî ve tasavvuf büyüklerinden. İsmi, İbrâhim bin...
Kurtboğan Evliyası

Kurtboğan Evliyası Hayatı/Kimdir?

Asıl ismi Hamza olup, Fatih Sultan Mehmed’in hocası Akşemseddin hazretlerinin babasıdır. Büyük velîlerden Pîr İlyâs...
Koyun Baba

Koyun Baba Hayatı/Kimdir?

Denizli’nin İslâm orduları tarafından fethi sırasında bölgeye gelip yerleşen Horasanlı gâzi dervişlerden olduğu rivayet edilmektedir....
Sayfa 1 / 5:1 2 3 4 5 »