RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Müştâk Baba

Müştâk Baba Hayatı/Kimdir?

Anadolu’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muhammed Mustafa Müştak Efendidir. Babası Seyyid Süleyman Efendi olup, anneleri...
Müstekimzâde Süleymân Sâdeddîn Efendi

Müstekimzâde Süleymân Sâdeddîn Efendi Hayatı/Kimdir?

Mehmed Emîn Tokâdî hazretlerinin talebelerinden, âlim ve velî. İsmi, Süleymân Sâdeddîn’dir. Babası, Muhammed Müstekîm Efendinin...
Münâvî (Yahyâ bin Muhammed)

Münâvî (Yahyâ bin Muhammed) Hayatı/Kimdir?

Fıkıh, hadîs âlimi ve büyük velî. İsmi, Yahyâ olup babasınınki Muhammed’dir. Haddâdî, Münâvî, Mısrî mahlasları...
Müfti Abdulaziz Efendi

Müfti Abdulaziz Efendi Hayatı/Kimdir?

Osmanlılar devrinde on altıncı yüzyılda yetişmiş âlim ve velîlerden. Alay müftisi olarak katıldığı Kıbrıs’ın fethin’de...
Müeyyedzâde Abdürrahim Çelebi

Müeyyedzâde Abdürrahim Çelebi Hayatı/Kimdir?

Kânûnî Sultan Süleymân zamânı âlim ve velîlerinden. İsmi Abdürrahîm olup, Müeyyedzâde Ali Efendinin oğludur. Hacı...
Mübârek Buhârî

Mübârek Buhârî Hayatı/Kimdir?

Evliyânın meşhûrlarından. Bâbâ Şeyh Mübârek Buhârî ismiyle tanınmıştır. On beşinci asırda yaşamış bir âlimdir. Doğum...
Mutarrif bin Abdullah

Mutarrif bin Abdullah Hayatı/Kimdir?

Tabiînden hadîs ve fıkıh âlimi, velî. İsmi Mutarrif bin Abdullah bin Eş-Şihhîr bin Avf bin...
Mustafa bin Süleymân

Mustafa bin Süleymân Hayatı/Kimdir?

Evliyânın büyüklerinden, aklî ve naklî ilimlerde âlim. 1479 (H.884) senesinde Muğla’da doğdu. 1560 (H.968) senesinde,...
Mustafa Mânevî Efendi

Mustafa Mânevî Efendi Hayatı/Kimdir?

Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. Karabaşvelî’nin oğlu ve halîfesidir. Babasından ve başka âlimlerden zâhirî ilimleri tahsîl...
Sayfa 1 / 20:1 2 3 4 5 » Son »