RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Nasuh

Nasuh Hayatı/Kimdir?

Çok nasihat...
Nûrullah Efendi

Nûrullah Efendi Hayatı/Kimdir?

Fâtih Çarşamba’daki İsmet Efendi Dergâhı postnişinlerinden. Dergâhın kurucusu Yanyalı Mustafa İsmet Efendinin halîfesidir. Hocasının 1872...
Nasır

Nasır Hayatı/Kimdir?

Yardımcı, imdada...
Nûri Efendi

Nûri Efendi Hayatı/Kimdir?

İstanbul’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi, Mehmed Nûri bin Seyyid Hüseyin olup, lakabı Şemseddîn’dir. Seyyid Abdülkâdir-i...
Nûri Mehmed Efendi

Nûri Mehmed Efendi Hayatı/Kimdir?

İstanbul velîlerinden. İsmi, Seyyid Nûri Mehmed Efendidir. Babası, Ebû Eyyûb-el-Ensârî Câmi-i şerîfi kürsî şeyhi SeyyidOsman...
Nûreddînzâde Muslihuddîn

Nûreddînzâde Muslihuddîn Hayatı/Kimdir?

Osmanlı âlimlerinden ve büyük velîlerden. İsmi; Muslihuddîn bin Nûreddîn’dir. Nûreddînzâde diye bilinir. 1502 (H.908) senesinde...
Nûreddîn Taşkendî

Nûreddîn Taşkendî Hayatı/Kimdir?

Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerinin talebelerinden. Doğum ve vefât târihleri belli değildir. Nisbesinden Taşkentli olduğu anlaşılmaktadır. Hayâtı...
Nûreddîn Efendi

Nûreddîn Efendi Hayatı/Kimdir?

İstanbul’da yetişen evliyânın büyüklerinden. Seyyid Alâeddîn Efendinin torunudur. 1652 (H.1062) senesi İstanbul’da doğdu. 1747 (H.1160)...
Nûreddîn Cerrâhî

Nûreddîn Cerrâhî Hayatı/Kimdir?

Evliyânın büyüklerinden. İsmi Muhammed olup, babasınınki Abdullah’tır. 1671 (H.1082) senesi Rebîülevvel ayının on ikinci gecesi,...
Sayfa 1 / 5:1 2 3 4 5 »