RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Osman Et-Tavilî

Osman Et-Tavilî Hayatı/Kimdir?

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin talebelerinden ve zamânındaki büyük velîlerden. İsmi Osman Sirâceddîn’dir. Osman et-Tavilî ve...
Osman Şirvânî

Osman Şirvânî Hayatı/Kimdir?

Evliyânın büyüklerinden. İsmi Osman’dır. İran’da Şirvan şehrinde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Tebriz’de yetişti. 1426 (H.830)...
Osman Es-Serûcî

Osman Es-Serûcî Hayatı/Kimdir?

Endülüs’te yetişen büyük velîlerden. İsmi, Osman bin Yûnus el-Ca’berî es-Serûcî’dir. Endülüs’de bulunan Elbîre şehrinde yaşadı....
Osman Nûrakûbî

Osman Nûrakûbî Hayatı/Kimdir?

Evliyânın meşhurlarından. Nûrakûb denilen yerde yaşamıştır. Doğum ve vefât târihi bilinmemekte olup, on sekizinci asrın...
Osman Bin Merzûk El-Kureşî

Osman Bin Merzûk El-Kureşî Hayatı/Kimdir?

Büyük velîlerden. İsmi Osman bin Merzûk, künyesi Ebû Amr’dır. Babası Merzûk bin Hamîd Mısrî el-Kureşî’dir....
Osman El-Hattâb

Osman El-Hattâb Hayatı/Kimdir?

Ebû Bekr-i Dûkdesî hazretlerinin yetiştirdiği âlimlerin ve evliyânın büyüklerinden. Doğum târihi ve hâl tercümesi hakkında...
Osman Harrât

Osman Harrât Hayatı/Kimdir?

Haleb’de yetişen velîlerden. 1115 (H.509) senesinde Haleb’de vefât etti. Kabri Haleb’deki zâviyesindedir. Tasavvufta Şeyh Kâdı...
Osman Efendi

Osman Efendi Hayatı/Kimdir?

Isparta’nın Atabey ilçesinde olan Osman Efendinin doğum ve vefât tarihleri bilinmiyor. İki asır önce yaşadığı,...
Osman Efendi

Osman Efendi Hayatı/Kimdir?

Nakşibendî büyüklerinden. Uzun süre ikâmet ettiği Mekke-i mükerremede Şeyh Abdullah-ı Mekkî hazretlerinden aldığı feyzlerle kemâle...
Sayfa 1 / 2:1 2 »