RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Ömer Ziyâeddîn Tavili

Ömer Ziyâeddîn Tavili Hayatı/Kimdir?

On dokuzuncu yüzyılda Irak’ta yaşamış olan evliyâdan. Osman et-Tavîlî hazretlerinin üçüncü oğludur. 1839 (H.1255) senesinde...
Ömer Ziyâeddîn Dağıstani

Ömer Ziyâeddîn Dağıstani Hayatı/Kimdir?

Son devir Osmanlı âlim ve velîlerinden. 1849 (H.1266) senesinde Dağıstan’da Çerka’ya bağlı Miatlı köyünde doğdu....
Ömer bin Zer

Ömer bin Zer Hayatı/Kimdir?

Tebe-i tâbiîn devri velîlerinden. İsmi Ömer bin Zer, künyesi Ebû Zer’dir. Aslen Hemedanlıdır. kûfe’de yaşadı....
Ömer Şirvânî

Ömer Şirvânî Hayatı/Kimdir?

Büyük velîlerden. İsmi Ömer, lakabı Sirâcüddîn, künyesi Ebû Ali’dir. Şirvan’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1427...
Ömer bin Saîd El-Hemedani

Ömer bin Saîd El-Hemedani Hayatı/Kimdir?

Fıkıh âlimlerinin büyüklerinden. İsmi Ömer bin Saîd, künyesi Ebü’l-Hattâb’dır. Aslen Yemen’de, Cebele şehri yakınlarında bulunan...
Ömer Nâimî Efendi

Ömer Nâimî Efendi Hayatı/Kimdir?

Harput’un büyük velîlerinden. Hacı Ahmed Efendinin büyük oğlu olup, 1801 (H.1216) senesinde Harput’ta doğdu. Kasîde-i...
Ömer Muhdâr Bin Abdurrahman

Ömer Muhdâr Bin Abdurrahman Hayatı/Kimdir?

Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Ömer el-Muhdâr bin Abdurrahmân es-Sekkâf’dır. Doğum târihi bilinmemektedir. 1429 (H.833) senesinde Terîm...
Ömer Bin Mes-ud El-Bezzar

Ömer Bin Mes-ud El-Bezzar Hayatı/Kimdir?

Meşhûr velîlerden. Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin talebelerinden olup, hadîs ve fıkıh ilminde de âlimdir. 1138 (H.533)...
Ömer Karadâğî

Ömer Karadâğî Hayatı/Kimdir?

Irak evliyâsından. İsmi Ömer bin Muhammed Emîn’dir. İbn-i Karadâğî diye de bilinir. 1885 (H.1303) târihinde...
Sayfa 1 / 2:1 2 »