RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Pîrî Halîfe Sultan

Pîrî Halîfe Sultan Hayatı/Kimdir?

Anadolu’yu aydınlatan büyük velîlerden. İsmi Muhammed olup, seyyiddir. Soyu yirmi ikinci batında hazret-i Zeynelâbidîn’den, hazret-i...
Pîrî Halîfe Hamîdî

Pîrî Halîfe Hamîdî Hayatı/Kimdir?

Anadolu âlim ve velîlerinden. Hamîd (şimdiki ismi ile Isparta) vilâyetinin Eğirdir kasabasından olup Pîrî Halîfe...
Pîrî Baba

Pîrî Baba Hayatı/Kimdir?

Ahmed Yesevî hazretlerinin Anadolu’ya İslâmiyeti yaymak için gönderdiği altı halîfesinden birisi. Merzifon’a yerleşip kurduğu zâviyede...
Pirebi Sultan

Pirebi Sultan Hayatı/Kimdir?

Konya velîlerinden. Selçuklular devrinde yaşamıştır. Hoca Fakih’in talebesi, Nasreddîn Hoca’nın arkadaşı olduğu rivâyet edilmektedir. Kabri,...
Pîr Tevekkül

Pîr Tevekkül Hayatı/Kimdir?

Evliyânın büyüklerinden. İsmi Pîr Tevekkül’dür. Sinop’ta doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1433 (H.837) senesinde Sinop’ta vefât...
Pîr Şükrullah Halvetî

Pîr Şükrullah Halvetî Hayatı/Kimdir?

Velîlerin büyüklerinden. İsmi, Pîr Şükrullah bin Kâsım’dır. Sandıklı’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1473 (H.878) senesi...
Pîr Muhammed Gencevî

Pîr Muhammed Gencevî Hayatı/Kimdir?

Karabağ’da yetişen meşhur velîlerden. Karabağ’ın Gence şehrinden olup, evliyânın büyüklerinden Şems-i Tebrîzî’nin torunlarındandır. On altıncı...
Pîr Muhammed Erzincanî

Pîr Muhammed Erzincanî Hayatı/Kimdir?

Evliyânın büyüklerinden. İsmi Pîr Muhammed’dir. Erzincan kasabalarından Kaleriç’te doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1464 (H.869) târihinde...
Pîr İlyâs

Pîr İlyâs Hayatı/Kimdir?

Büyük velîlerden. İsmi Şücâeddîn İlyâs’tır. Gümüşlüzâde diye de bilinir. Amasya’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1433...
Sayfa 1 / 2:1 2 »