RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Rüveym Bin Ahmed

Rüveym Bin Ahmed Hayatı/Kimdir?

Bağdât velîlerinden. İsmi Rüveym bin Ahmed bin Yezîd bin Rüveym, künyesi Ebû Muhammed’dir. Evliyânın büyüklerinden...
Rüstem Halîfe Bursevî

Rüstem Halîfe Bursevî Hayatı/Kimdir?

Bursa’da yaşayan evliyâdan. Aslen Bolu vilâyetinin Göynük kazâsından olup, orada dünyâya geldi.Doğum târihi bilinmemektedir. Bursa’ya...
Rükneddîn Ebü’l-Feth

Rükneddîn Ebü’l-Feth Hayatı/Kimdir?

Hindistan’ın büyük velîlerinden. Dedesi Şeyhülislâm Behâüddîn Zekeriyyâ ve babası Şeyh Sadreddîn’den ilim ve feyz aldı....
Rükneddîn-i Çeştî

Rükneddîn-i Çeştî Hayatı/Kimdir?

Hindistan’ın meşhur velîlerinden. Doğum tarihi bilinmemekte olup, 1546 (H.953) senesinde vefât etti. İmâm-ı Rabbânî’nin babası...
Rûzbehân Baklî

Rûzbehân Baklî Hayatı/Kimdir?

Meşhûr velîlerden. İsmi Rûzbehân bin Ebî Nasr el-Baklî’dir. Künyesi Ebû Muhammed, lakabı Sadreddîn’dir. Babasının sebzeci...
Rûşen Efendi (Büyük Rûşen)

Rûşen Efendi (Büyük Rûşen) Hayatı/Kimdir?

İstanbul Üsküdar’daki Azîz Mahmûd Hüdâî dergahı şeyhlerinden. 1719’da Mudanya’da doğdu. Dedesi Mustafa Efendi, Atpazarî Osman...
Rislân Dımeşkî

Rislân Dımeşkî Hayatı/Kimdir?

Şam’ın büyük velîlerinden. İsmi Rislan (Erslan) bin Yâkûb bin Abdurrahmân bin Abdullah Dımeşkî’dir. Doğum târihi...
Resûl Zeki Efendi

Resûl Zeki Efendi Hayatı/Kimdir?

Velîlerin önde gelenlerinden. İsmi Resûl Zeki’dir. Arvâsîlerdendir ve soyu Peygamber efendimize ulaşır. Zamânında ilim ve...
Remlî Şâfiî

Remlî Şâfiî Hayatı/Kimdir?

Fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerinden. İsmi, Ahmed bin Hüseyin, künyesi Ebü’l-Abbâs, lakabı Şihâbüddîn’dir. İbn-i Rıslân...
Sayfa 1 / 2:1 2 »