RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Seyyid Ahmed Çapakçurî

Seyyid Ahmed Çapakçurî Hayatı/Kimdir?

Anadolu velîlerinden. Bingöl’ün Kür köyünde 1830 (H. 1246) senesinde doğdu. Halk arasında Çapakçurlu Efendi olarak...
Şüsterî

Şüsterî Hayatı/Kimdir?

Endülüs’teki evliyânın büyüklerinden. Künyesi Ebü’l-Hasan olup, ismi, Ali bin Abdullah eş-Şüsterî en-Nümeyrî el-Endülüsî’dir. Mâlikî mezhebinden...
Şühûdî Efendi

Şühûdî Efendi Hayatı/Kimdir?

Tanınmış velîlerden. Asıl ismi Muhammed’dir. Şühûdî ismiyle meşhur olmuştur. Hasköy’de doğdu. 1612 (H.1021) senesinde Babaeski’de...
Şücâeddîn Karamânî

Şücâeddîn Karamânî Hayatı/Kimdir?

Anadolu velîlerinden. İsmi, Şücâeddîn’dir. Aslen Aksaraylı olup, Karamânî nisbetiyle meşhûr olmuştur. Doğum ve vefât târihleri...
Şumeyt bin Aclân

Şumeyt bin Aclân Hayatı/Kimdir?

Tâbiînin büyüklerinden âlim ve velî bir zât. Hikmetli sözleri, güzel huyları ile herkesin sevgilisi olmuş...
Şuaybzâde Ali Âkif Efendi

Şuaybzâde Ali Âkif Efendi Hayatı/Kimdir?

Antep evliyâsından. 1822 yılında Antep’te doğdu. İsmi halk arasında Ali Baba veya Ali Âkif Efendi...
Şirvânî es-Sagîr

Şirvânî es-Sagîr Hayatı/Kimdir?

İran’da yetişen büyük velîlerden. İsmi, Ali bin Câfer Dâvûd, künyesi, Ebü’l-Hüseyin eş-Şirvânî es-Sagîr’dir. Doğum târihi...
Şirvânî

Şirvânî Hayatı/Kimdir?

Büyük velîlerden. İsmi Muhammed Ali, künyesi Ebû Hikmet, lakabı Muhyiddîn Şemâhî’dir. Şirvan’da doğdu. 1335 (H.736)...
Şihâbüddîn-i Sühreverdî

Şihâbüddîn-i Sühreverdî Hayatı/Kimdir?

Evliyânın büyüklerinden ve fıkıh âlimi. İsmi Ömer, babasınınki Muhammed’dir. KünyesiEbû Abdullah’tır. Ebû Hafs veEbü’l-Kâsım Sûfî...
Sayfa 1 / 14:1 2 3 4 5 » Son »