RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Tütünsüz Baba

Tütünsüz Baba Hayatı/Kimdir?

Edirne evlîyasından. Asıl ismi Ahmed Rıdvânî olup İkinci Bâyezîd Han devrinde başdefterdar olarak görev yapmıştır....
Turhal Şeyhi Mustafa Efendi

Turhal Şeyhi Mustafa Efendi Hayatı/Kimdir?

Turhal Şeyhi diye de meşhûr olan Mustafa Efendi on sekizinci yüz yılda yaşamıştır. En meşhur...
Tunusî (İbrâhim bin Yahlef)

Tunusî (İbrâhim bin Yahlef) Hayatı/Kimdir?

Velîlerden ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, İbrâhim bin Yahlef bin Abdüsselâm’dır. Tunus’ta doğdu. Ebû...
Topçu Dede

Topçu Dede Hayatı/Kimdir?

Merzifon’da yetişen velîlerden. Hayâtı ve yaşadığı devir hakkında bilgi yoktur. Kabri Merzifon’da Kara Mustafa Paşa...
Tokatlı İshak Zencani

Tokatlı İshak Zencani Hayatı/Kimdir?

Anadolu âlim ve velîlerinden. On yedinci asırda yaşamıştır. Âilesi Âzerbaycan’ın Zencan şehrinden Tokat’a göçmüştür. Bu...
Tokatlı Hayreddîn Efendi

Tokatlı Hayreddîn Efendi Hayatı/Kimdir?

Bursa velîlerinden. Babası Tokatlı olup, Edirne’de evlendi. Hayreddîn Efendi, Edirne’de doğmuştur. 1608 (H.1017) senesinde Bursa’da...
Tezveren Dede

Tezveren Dede Hayatı/Kimdir?

Bursa velîlerindendir. Hayâtı ve hangi devirde yaşadığı hakkında bilgi yoktur. Türbesi Bursa-Kuzgunluk’ta olup ziyâret...
Tesbih Baba

Tesbih Baba Hayatı/Kimdir?

Erzincan velîlerinden. Haçlı seferleri sırasında şehid düşen gâzi dervişlerden olduğu tahmin edilmektedir. Kabri yaklaşık yüz...
Terzizâsde Âhmed Efendi

Terzizâsde Âhmed Efendi Hayatı/Kimdir?

Manisa velîlerinden. Hayâtı hakkında elde bilgi olmamasına rağmen on yedinci yüzyılda yaşadığı bilinmektedir. Türbesi, Manisa’nın...
Sayfa 1 / 4:1 2 3 4 »