RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Vüheyb bin Verd

Vüheyb bin Verd Hayatı/Kimdir?

Mekke-i mükerremenin büyük âlim ve velîlerinden. Lakabı Abdülvehhâb, künyesi Ebû Osmân’dır. Doğum tarihi bilinmemektedir. 770...
Vişnezâde

Vişnezâde Hayatı/Kimdir?

Osmanlı Devleti zamânında yetişen âlimlerden, velî. İsmi, Muhammed bin Lütfullah’dır. Şeyh Muhammed Arabî ve İbn-i...
Veysel Karânî

Veysel Karânî Hayatı/Kimdir?

Peygamber efendimiz zamânında yaşamış büyük velî. İsmi Üveys bin Âmir el-Karnî’dir. Yemen’in Karn köyünde doğdu....
Venâî

Venâî Hayatı/Kimdir?

Âlim ve velîlerden. İsmi Ali bin Abdülber bin Ali, künyesi Ebü’l-Hasan el-Hüseynî el-Venâî’dir. 1756 (H.1170)...
Veliyyüddîn Oğlu Hacı Bulam

Veliyyüddîn Oğlu Hacı Bulam Hayatı/Kimdir?

Kayseri velîlerinden. On altıncı yüzyılda yaşamıştır. Zamânının Mevlevî Dergâhının önde gelenlerinden olan Veliyyüddîn Oğlu Hacı...
Velî Şemseddîn

Velî Şemseddîn Hayatı/Kimdir?

Bursa velîlerinden. Emir Sultan hazretlerinin halîfelerinden Hoca Hasan Efendinin talebesidir. Babasının adı Mûsâ’dır. Ârif, âbid,...
Veli Dede

Veli Dede Hayatı/Kimdir?

Edirne evliyâsından. Gülşenî yolu büyüklerinden olup on altıncı yüzyılda yaşamıştır. Vefât ettiğinde, Sabuni mahallesinde, Lari...
Vekî’ bin Cerrâh

Vekî’ bin Cerrâh Hayatı/Kimdir?

Evliyâdan ve yüksek din ilimlerinde yetişip, ilme büyük hizmetleri olan İslâm âlimlerinden. İsmi Vekî’, künyesi...
Vehb bin Münebbih

Vehb bin Münebbih Hayatı/Kimdir?

Tâbiîn devrinde yetişen büyük âlim ve velî. Künyesi Ebû Abdullah’tır. 645 (H.24) senesinde Sana’da doğup,...
Sayfa 1 / 2:1 2 »