RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Yünûnî

Yünûnî Hayatı/Kimdir?

Meşhûr Hanbelî hadîs âlimlerinden, velî. İsmi, Muhammed bin Ahmed, künyesi Ebû Abdullah, lakabı, Takıyyüddîn’dir. Yünûnî...
Yûsuf Sinâneddîn-i Sîneçâk

Yûsuf Sinâneddîn-i Sîneçâk Hayatı/Kimdir?

On altıncı yüzyılda yaşamış olan evliyâdan. Asrındaki Mevleviyye yolu büyüklerinden olan Yûsuf Sinâneddîn hazretleri Rumeli’deki...
Yûsuf Nebhânî

Yûsuf Nebhânî Hayatı/Kimdir?

Son asır İslâm âlimlerinin büyüklerinden ve evliyâdan. İsmi Yûsuf bin İsmâil’dir. Nebhânî nisbesiyle meşhûrdur. 1849...
Yûsuf bin Muhammed Çeştî

Yûsuf bin Muhammed Çeştî Hayatı/Kimdir?

Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Yûsuf bin Muhammed bin Sem’ân Çeştî’dir. Seyyid olup, pâk nesebi hazret-i Hüseyin’e...
Yûsuf Mahdûm

Yûsuf Mahdûm Hayatı/Kimdir?

Evliyânın büyülerinden. Künyesi Ebü’l-Füyûzât, lakabı Ziyâüddîn’dir. Babasının ismi Ali Fâzıl’dır. Doğum târihi bilinmemektedir. 1485 (H.890)...
Yûsuf-i Kâmitî

Yûsuf-i Kâmitî Hayatı/Kimdir?

Evliyânın büyüklerinden. Hayâtı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Doğum târihi belli değildir. Zamânın âlimlerinden ilim...
Yûsuf bin Hüseyin Râzî

Yûsuf bin Hüseyin Râzî Hayatı/Kimdir?

Büyük velîlerden. Künyesi Ebû Ya’kûb’dur. Haram ve şüphelilerden çok sakındığı gibi, dünyâya düşkün olmayıp, zâhir...
Yûsuf Harpûtî

Yûsuf Harpûtî Hayatı/Kimdir?

On dokuzuncu yüzyılda Anadolu’da yetişmiş olan evliyâdan. Babası Muhammed Efendidir. Neseb yönünden Peygamber efendimize dayandığı...
Yûsuf-ı Hemedânî

Yûsuf-ı Hemedânî Hayatı/Kimdir?

Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Yûsuf bin Yâkûb Hemedânî olup, künyesi Ebû Yâkûb’dur. İmâm-ı A’zam hazretlerinin neslindendir....
Sayfa 1 / 4:1 2 3 4 »