RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Zünnûn-i Mısrî

Zünnûn-i Mısrî Hayatı/Kimdir?

Mısır’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Sevbân bin İbrâhim, künyesi Ebü’l-Feyz, lakabı Zünnûn, nisbesi el-Mısrî’dir. Güney...
Zührî

Zührî Hayatı/Kimdir?

Tâbiîn devrinin meşhûr âlim ve velîlerinden. İsmi Muhammed, babasınınki Müslim’dir. Künyesi, Ebû Bekir’dir. Bâzan Zührî,...
Züfer Bin Hüzeyl;

Züfer Bin Hüzeyl; Hayatı/Kimdir?

Sekizinci yüzyılda Irak’ta yaşamış olan âlim ve evliyânın büyüklerinden. İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin talebesidir....
Ziyâeddîn Halîl Cündî

Ziyâeddîn Halîl Cündî Hayatı/Kimdir?

Mısır’ın büyük velîlerinden. Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi Halîl olup, babasınınki İshâk’dır. Doğum târihi ve...
Ziyâeddîn Nurşînî

Ziyâeddîn Nurşînî Hayatı/Kimdir?

Osmanlı âlim ve velîlerinden. İsmi Muhammed Ziyâeddîn’dir. Nurşînî nisbesiyle meşhûr olmuştur. Babası büyük velî Abdurrahmân...
Ziyâeddîn Nahşebî

Ziyâeddîn Nahşebî Hayatı/Kimdir?

Hindistan âlim ve velîlerinden. Bedâyûnlu idi. Bedâyûnî, Nahşebî, Dehlî ve Hindî nisbet edildi. Şeyh Hamîdeddîn...
Ziyâeddîn Gümüşhânevî

Ziyâeddîn Gümüşhânevî Hayatı/Kimdir?

Büyük velîlerden. İsmi Ahmed bin Mustafa, künyesi Ziyâeddîn olup, Gümüşhânevî diye meşhûrdur. Babası Emirler sülâlesinden...
Ziyâeddîn Bernî

Ziyâeddîn Bernî Hayatı/Kimdir?

Hindistan’ın meşhûr velîlerinden. Hâce Nizâmüddîn-i Evliyânın talebesidir. Hocasına yakın olmak nîmetine kavuşan seçilmişlerdendi. Gıyâspûr şehrinde...
Zivingî

Zivingî Hayatı/Kimdir?

Anadolu velîlerinden. Eruh’a bağlı Fındık nâhiyesinin Zivinga köyünde doğdu. İsmi Muhammed’dir. 1971 senesinde vefât etti....
Sayfa 1 / 4:1 2 3 4 »