DÜNYANIN EN BÜYÜK KENESİ: “İSRAİL HÜKÜMETİ”

DÜNYANIN EN BÜYÜK KENESİ: “İSRAİL HÜKÜMETİ”

Yazılarımızda samimi Musevileri kastetmediğimizi, İsrail’de olsun ülkemizde yaşayan olsun samimi insanları kastetmediğimizi yazının başında belirtmek istedik. Kastımız, Dünyada Siyonizm ve ateist masonluk birlikteliğiyle İsrail Devleti adına terör uygulayan ve cinayet işleyenlerdir.

Siyonistler ve ateist masonlar Şeytani metodları kullanarak yeryüzündeki dirlik ve düzeni bozmaya gayret göstermişlerdir. Kur’an’da Şeytan’ın kiminle bağlantı kuracağı ve Şeytan’dan emir alan ateist Siyonist ve masonik karakterin özellikleri net bir şekilde açıklanmıştır:

“Şeytanların kimlere inmekte olduklarını sizlere haber vereyim mi? Onlar gerçeği tersyüz eden, günaha düşkün olan her yalancıya inerler. Bunlar (şeytanlara) kulak verirler ve çoğu yalan söylemektedirler.” (Şuara Suresi, 221-223)

Masonluk’ta Şeytan tek yol gösterici olarak kabul edilir ve bu dinin, en önemli ibadeti Şeytan’a kurban sunmak suretiyle kan dökmektir.

Masonlar da, çağlar boyunca zulüm ve katliamlar yaparak bu ibadeti yerine getirmeye calışmışlardır.

“Tevrat, Yehova’ya, Orduların Tanrısı sıfatını verir ve Yehova, kendi emirlerine itaat etmeleri için, insanlaru birbirlerine düşürür ve kurbanların kanıyla, kan kokusundan hoşlanır.” (Türk Mason Dergisi, sayi 78/1)

Şeytana tam olarak teslim olmuş bu grup, dünyadaki siyasi ve kültürel bütün olayları, harfiyen Şeytan’ın verdiği ilhamlar doğrultusunda organize ederler. Devletler arasındaki anlaşmazlıklar, ihtilaller ve sonucunda meydana gelen toplu katliamlar bu amaca yönelik faaliyetlerdir.

Masonlar, Tevrat’ın özellikle kan dökme, insanları ezme, etki altına alarak hükmetme, birbirine düşürme ve milletler arasında bozgunculuk çıkarma gibi hükümlerini tam manasıyla uygulamaya çalışmışlar ve bu doğrultuda uzun ve kısa vadeli planlar yapmışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir