…ELLERLE YAPILAN, RUHLA GÖRÜLEN SANAT…

“SANAT, Arapça’da amel yani iş yapma manasına gelen sun’ kökünden türemiştir. Bu kelime tabiat da Cenab-ı Hakk’ın kudret eseri olarak yarattığı ve hayranlık uyandıracak her türlü sanat-ı İlahiyeyi (renkler, şekiller ve sesler) ifade içinde kullanılmaktadır. Fakat sanatın en meşhur tanımı: “GÜZEL VE BEDİÎ İŞLER YAPMAKTIR.”
(İlyas Üzüm, ‘Sanatın İktisadi Boyutları, Köprü, no: 55, s. 62)

ESTETİK ise filozof A. G. Baumgarten’in tanımına göre, güzel üzerine düşünme bilimidir…

GÜZELLİK kavramı ise Kuran-ı Kerim’de varlığın yaratılması anlatılırken kullanılıyor: “Yarattığı her şeyi güzel yaratan, insanı başlangıçta çamurdan halk eden, sonra onun soyunu bayağı bir suyun özünden yapan daha sonra da onu şekillendirip ruhundan ona üfleyen, size kulaklar, gözler, kalpler (duyular) veren ALLAH…” (El-Secde; 32/79). Tabiatı en güzel şekilde yaratan Sani-i Zülcelal; yine en mükemmel surette yaratmış olduğu insana bu güzellikleri seyretmesi, duyması ve hissetmesi için duyu organları bahşetmiştir…
_

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir