HALLEY KUYRUKLU YILDIZI ve SAYILARDAKİ ANLAM

Modern astronomi alanındaki önemli gelişmelerden birisi Halley kuyrukluyıldızı’nın 17.yüzyılda Edmund Halley isimli astronom tarafından keşfedilmesidir. Bu yıldıza “Halley” adının verilmesi buradan gelmektedir. Yıldızın 76 yıllık dolanım süresini, yani Dünya’dan 75-76 yılda bir görüldüğünü bu bilimadamı keşfetmiştir. İşte bu noktada çok dikkat çekici bir mucizeyle karşılaşıyoruz. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de keşfinden çok asırlar öncesinden bu yıldıza işaret edilmektedir.

Halley, tüm periyodik kuyrukluyıldızlar arasında en meşhurudur. Her yüzyılda bir, çok uzun periyodlu kuyrukluyıldız görülmesine rağmen, Halley çıplak gözle görülebilen tek kısa periyodlu kuyrukluyıldızdır. Ayrıca insan ömründe geri dönecek çıplak gözle görülür tek kuyrukluyıldızdır. Halley kuyrukluyıldızı Güneş Sistemi’ne en son 1986 yılında girmiştir. Hesaplara göre 2061 yılında tekrar görülecektir.

Bu yıldız, tarihi kaynaklara bakıldığı zaman, 1066 yılında da görüldüğü Bayeux işlemesi’nde (Normanların İngiltere’yi ele geçirildiğini tasvir eden tarihi bir halı) anlatılmıştır. Yine 1682 yılında da yeniden ortaya çıktığına dair kayıtlar vardır.

Edmund Halley ayrıca, yıldızın bu yörüngesinin 1531 ve 1607’de görülen kuyrukluyıldızların çakıştığını saptayıp, dolayısıyla bu üç kuyrukluyıldızın gerçekte aynı kuyrukluyıldız olduğunu ve 1758’de döneceğini öne sürdü; bu varsayım doğru çıktı. Kuyrukluyıldız 1835 ve 1910’da yeniden ortaya çıktı.

Hesaplamalara göre MÖ 12 yılında da görünen Halley kuyruklu yıldızının Hıristiyanlığın kutsal kitabı İncil’in Yeni Ahit’inde peygamber İsa’nın doğumu ile ilgili öykünün anlatıldığı incil bölümlerinde göründüğü anlatılan Beytlehem yıldızı olduğu da tahmin ediliyor.

“Halley” ismi ile anılan bu yıldızın ismi, Kuran’da dikkat çekici bir şekilde En’am Suresi’nin 76. ayetinde geçmektedir:

————–
“Gece, üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki: “Bu benim Rabbimdir.” Fakat (yıldız) kayboluverince: “Ben kaybolup-gidenleri sevmem” demişti.” [En’am Suresi, 76.ayet]
—————

“Halley” kelimesini oluşturan harşer, Kuran’da ilk defa bu ayette geçmektedir. Üstelik bu ayette “kaybolup giden” bir yıldızdan bahsedilmesi de son derece manidardır. Ayrıca bu ayette “yıldız” anlamına gelen Arapça “kevkeba” kelimesi de, “Halley” harşerinin hemen yakınında yer almaktadır.

Bu ayetin numarası olan 76 sayısı da yıldızın dönüş süresi olan 76 yıla işaret etmektedir büyük ihtimalle. (Doğrusunu Allah bilir tabi). Bu nedenle Halley yıldızının Kuran’da ilk olarak 76. ayette geçmesi Allah’ın bir mucizesidir.

Halley yıldızı ayrıc bazı hadislerde de geçer:

———
“O yıldızın doğması, Güneş ve Ay tutulmasından sonra olacaktır.” [Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32]
“… Ne zaman ki Melikler seyahat, zenginler ticaret, fakirler dinlenmek, hafızlar gösteriş yapmak için hacca giderler; işte o zaman, kuyruğu bulunan bir yıldız zuhur edecektir.” [Kıyamet Alametleri, s.123]
——-

>> Yıldız en son 1986 yılında Dünyamız’ın yakınından geçmiştir. Bu kuyruklu yıldız parlak ışıklı bir yıldızdır.
>> Hareket yönü doğudan batıya doğrudur.
>> 1981 ve 1982 yıllarında meydana gelen Ay ve Güneş tutulmaları olayından sonra ortaya çıkmıştır.

Bu yıldızın doğuşunun da diğer çıkış alametleri ile aynı zamanda meydana gelmesi, Halley kuyruklu yıldızının hadiste işaret edilen yıldız olduğunu doğrular niteliktedir.

Tarih boyunca bu kuyruklu yıldızın geçtiği zamanlarda tüm inananlar açısından çok önemli hatta dönüm noktası sayılabilecek olaylar meydana gelmiştir. Bunlardan bir kısmı Peygamberimiz (sav)’den aktarılan rivayetlerde de bildirilmiştir:

Bu yıldız ilk çıktığında;
> Hz. Nuh (as)’ın kavmi helak olmuştur.
> Hz. İbrahim (as) ateşe atılmıştır.
> Hz. Musa (as) ile mücadele eden Firavun ve kavmi yok edilmiştir.
> Hz. Yahya (as) öldürüldüğünde de görülmüştür.
> Hz. İsa (as) doğmuştur.
> Peygamber Efendimiz (sav)’e ilk vahiy gelmeye başlamıştır.
> Osmanlı Devleti tarih sahnesinde yer almaya başlamıştır.
> İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiğinde de bu yıldız görülmüştür.

Bu yıldız her geçtiğinde önemli gelişmeler meydana geldiğine göre, beklenen 2061 yılında da muhtemelen önemli olaylara işaret olabilir.

———-
“Siz o yıldızı gördüğünüzde fitnenin şerrinden Allah’a sığınınız.” [Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir