Hz.Mehdi hakkında en çok sorulan sorular


İslam’da Hz.Mehdi inancı varmıdır, dinimizdeki kaynaklar hangileridir?
Bu meselenin “İsrailiyat” olduğunu söyleyenlere cevabınız nedir?

Hazreti Mehdi, Ahir zamanda gönderileceği Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenmiş olan, Müslümanları zulüm ve sıkıntı ortamından kurtaracak, yeryüzündeki fitneleri ortadan kaldıracak, tüm dünyaya barış, adalet, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek kutlu bir şahıstır. Peygamberimiz’den aktarılan sahih rivayetlere göre Hz. Mehdi, çeşitli hurafelerle, batıl inanç ve uygulamalarla aslından uzaklaştırılmış olan dini özüne döndürecek, Hz. İsa ile buluşacak, Allah’ın izniyle yegane hak din olan İslam’ı yeryüzüne yerleşik kılacaktır.

Hz.Mehdi A.s hakkında Peygamber Efendimiz geniş bilgiler vermiştir.Kaynaklar şöyledir.

1) Tirmizi’nin Sünen’inde 3 tane,

2) Ebu Davud’un Sünen’inde 8 tane,

3) İbn-i Mace’nin Sünen’inde 8 tane,

4) Ahmed bin Hanbel’in Müsned’inde 12 tane,

5) Abdülrezzak b. Hemmam’ın el-Musannef’inde 8 tane,

6) İbn Ebi Şeyhe’nin el-Musannef’inde 14 tane,

7) İbn Hibban’ın Sahih’inde 7 tane,

8 ) Heysemi’nin Zevaid’inde 20 tane,

9) Suyuti’nin Cami’us Sağır’ında 8 tane,

10) El-Muttaki el-Hindi’nin Kenzü’l Ummal’inde 59 tane,

11) Hakim’in Müstedrek’inde 12 tane,

12) Deylemi’nin el-Firdevs’inde 7 tane,

13) Darekutni’nin Sünen’inde 1 tane olmak üzere, bu kaynaklarda Hz. Mehdi ile ilgili toplam 159 güvenilir hadis-i şerif bulunmaktadır.

Ayrıca büyük İslam alimlerinden,

İbn Kesir 3,

Hafız Busuri 2,

Zehebi 5,

Munziri 1,

Azimabadi 6,

Elbani 6 güvenilir hadis-i şerife eserlerinde yer vermişlerdir.

Bunlar Hz. Mehdi ile ilgili hadislerin bulunduğu güvenilir kaynakların sadece bir kısmıdır. Bunların dışında da daha pek çok güvenilir kaynakta Hz. Mehdi konusundaki hadisler ve açıklamalar vardır.

Birtakım cahil, mezhepsizler Peygamber Efendimizin bu sağlam kaynaklı Hadislerine rağmen Hz.Mehdiyi yok sayarlar , inanmazlar.
Fakat Hadisi Şerifleride bildirilen Alametlerin , tıpkı Hadislerde bildirildiği gibi bire bir şekliyle günümüzde onlarcasının vuku bulması ve meydana geliyor olması , Hz.Mehdi a.s’ı inkar edenlere en akılcı ve en susturucu cevaptır.Çünkü büyük bir vicdansızlıkla Hz.Mehdi’yi, hadisi şeriflere ragmen reddedenlerin , bu olayları da reddetmesinin ne akli ne de mantiki bir izahı olamaz.

Mehdi a.s’ı inkar etmek kişiyi imanından etmez ve dinden cıkarmaz.
Fakat peygamber efendimizin bunca hadisi şerifini inkar etmek bir müslümanın büyük ayıbı olur.

“Hz.Mehdi Kur’anda Neden yok ?” diyenler oluyor..

Kur’an’ı Kerimde “Namaz kılın” denilmiş ama nasıl kılacagımız  söylenmemiştir.
Fakat Allah c.c Peygamberine söyletmiştir.Bizde Peygamber efendimizin sahabelere, onların da bizlere öğrettiği gibi namaz kılarız.Yani Kur’anda Namazın nasıl kılınacağı söylenmedi diye namazı terk mi edecektik? Tabiki hayır.

Hz.Mehdi Aleyhisselam konusu da böyledir.Kur’anda İşaret edilir, ”Allah nurunu tamamlayacaktır” , “İnananları üstün kılacagız”, “Allah’ın yardımı ve nusreti yakındır”, “Muhakkak zafer inananlarındır” denilir ama Nasıl olacagını Peygamber efendimiz Açıklamıştır..

Nitekim Hz.Mehdi’nin onlarca hadislerde ahir zamanda bulacağı bildirilen ahit sandığı kur’anı kerimde de geçmektedir.Bu da Kur’anı kerimin Hz.Mehdi’ye işaretidir.

“Peygamberleri, onlara dedi: “O-nun hükümdarlığının belgesi, size Tabut’un gelmesidir. Onda Rabbiniz’den ‘bir güven duygusu ve huzur’ ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var; onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır.” (Bakara Suresi, 248) ayetiyle, hz peygamber efendimizin hadisleri mutabıktır.


Bazı kişiler kendi Alimlerinin Hz.Mehdi olduğunu iddaa ediyorlar.. Biz Hz.Mehdiyi nasıl tanıyacagız? Hz.Mehdi gelip gitmiş midir?

Hz.Mehdi, dünyaya geldiğinde yeryüzünde İslamı hakim kılar.
Dünyadaki savaşları, kıyımları ve kargaşa ortamını kaldırır. Yerine adalet, huzur, bolluk, refah ve barışı kalıcı olarak tesis eder.

Hristiyanlıgı kaldırır, domuzu yasaklar, dünya’daki insanlar İslamı seçer.
Tek bir rekat namaz bile, en degerli maldan daha hayırlıdır onun döneminde…Ve Hz. İsa Hz.Mehdi’nin arkasında namaza durur.

Bu bahsedilenlerin hepsi sahih hadislerde haber verilmiş olup, dünyanın hiçbir döneminde bu sayılanlar gercekleşmemiştir. Ve haliyle Hz.Mehdi gelip gitmiş degildir. Daha gelmemiş, ve görevini yapmamıştır. Bizler de onu, alametlerin üzerinde toplanmasından tanıyacagız ve askeri olacagız inşaAllah.

Peygamberimizden sonra bir uyarıcının daha gelmesi çelişki değilmidir?

Her müslüman, emri bil maruf nehyi anil münker (iyiliği emir kötülükten sakındırma) yapmakla mükellef oldugu için her müslüman da birer uyarıcıdır.Her Alim uyarıcıdır.Uyarıcılar gelmesi doğaldır.Hz.Mehdi, bir resul degildir.Peygamber degildir.Geldiğinde Kur’ana tabi olur ve Peygamberimizin ümmetindendir.Hz.Fatımanın neslindendir.
Nasıl ki Fatih Sultan Mehmet asırlarca yıl öncesinden müjdelenmiş bir komutan ise, hz.Mehdi de asırlar öncesinden müjdelenmiş büyük bir komutandır.. Bunda da hiçbir çelişki yoktur.Nitekim inkar edilecek yanı da yoktur.Cünkü 1400 yıl önce bildirilen alametlerin, günümüzde tam da tarif edildiği birebir şekliyle meydana gelmesi ve geliyor olması, onu inkar edenlere de buyuk bir tokat olmakla birlikte, ehli sünnetin doğru bir itikat oldugunun da ispatıdır.

Geldiğinde ben onu nasıl tanırım ?

Hz.Mehdi’nin büyük alametleri vardır.
*İslamı yeryüzüne hakim eder.
*Hz.İsa arkasında namaz kılar.
*Yeryüzünde savaşları, kıyımı ve kargaşayı bitirir, yerine kalıcı bir barışı, bollugu,refahı ve huzuru yerleşik kılar.
*Tabutu sekineyi(ahit sandıgını) bulur.
*ateizmi tam susturur,İslam alemini birleştirir.

İşte bu alametleri üzerinde toplayan kişi hz.mehdidir.artık nasıl tanıyacagımızı anlamak zor degildir.

Soru : Kendisi Ben mehdiyim diyecek midir?

“Ben mehdiyim, diyen mehdi değildir.”hadisi şerifinden anlaşılacagı gibi Hz.Mehdi “ben mehdiyim” demez.Çünkü Mehdi cennetliktir ve ben cennetlikim demiş olur.Bizler onu alametlerinden tanıyacagız.

 

İnsan mıdır, evli midir, bekar mıdır, nasıldır biridir?

Evet insandır.Hz.Fatıma neslindendir.Hadislerdeki tariflere göre ; ten rengi arabi, görünümü ise beni israilli gibidir.Geniş alınlı ve geniş omuzludur.Çok akıllı, işin derinliğine inebilen ve insanların kavramakta zorlandıgı seyleri hiç zorlanmadan çözen ve açıklayan biridir.Hz.Mehdi bekardır. Sevgisi ve güzel ahlakı sadece insanlığı değil hayvanlar alemini bile razı etmiştir.

Ona nasıl tabi olabilirim, onu nasıl bulabilirim ?

Hz.Mehdi’nin alametleri vardır.Tabutu sekineyi bulması, İslamı yeryüzüne hakim kılması, ateizmi tam susturması, hz.isa’ya imamlık etmesi, hristiyanlıgı yeryüzünden kaldırması ve dünyaya barışı tesis etmesi gibi buyuk alametleri vardır.

İşte bu alametleri üzerinde bulunduran her kim ise onu bulmaya çalışın ve tabi olmayı dileyin..Nitekim bir hadiste, “Emekleyerek de olsa ona tabi olun” buyrulmuştur.

Hz.Mehdi ve Hz.İsa aynı kişiler midir?

Hayır, Hz.Mehdi ve Hz.İsa farklı kişilerdir.Hadis-i Şeriflerde, “Hz.Mehdi’nin Hz.İsa’ya imamlık yapacağı, birlikte Deccal’i öldüreceği” yazılır.

Hz. Mehdi a.s Türk müdür yada dünyaya geldikten sonra Türkçe mi konuşacaktır bununla ilgili hadis varmıdır?

Hz.Mehdi Türk değildir.Peygamber efendimizin soyundandır.Hz.Fatıma’nın neslindendir.. Hz.Mehdi’nin Türkiye’ye geleceği doğrudur.Bir hadis-i şerifte “Mehdi, antakya denen bir yerden tabut-u sekineyi bulur.” buyrulmuştur.

Ona mehdi denilmesinin sebebi insanların bilmediği şeyleri bilerek doğru yola ulaştırmasıdır.Yine kaynaklarda Hz.Mehdi’nin yardımcılarının arap olmayacagı yazılıdır.Az sayıda yardımcıları vardır.
Kur’anda adı geçen “Ashabı kehf” de uyanıp, Hz.Mehdi’ye ve Hz.İsa’ya tabi olacaklardır.

Son asrın müceddidi Said Nursi ve bazı şeyhi nakşibendilere göre Hz.Mehdi Türkiye’den çıkacaktır.Said Nursi bu konuyu kitaplarında, hadisi şerifleri şerh ederek açıklamıştır..Türkiye’den çıkacak mehdi de mutlaka Türkçe bilir.
Aynı zamanda kutsal emanetlere de hz.mehdi sahip olacaktır. Bu emanetler ise Türkiye’dedir.

Hz.Mehdi’nin Türkiye’den çıkacagını iddaa etmek ırkçılık yada milliyetçilik kaynaklı mıdır ?

Tabiki HAYIR. Cünkü bu iddaayı yapan şeyhler arap, son asrın müceddidi said nursi ise KÜRT’tür.Haliyle bu iddaa bir kavmiyet sevgisinden değil Alimlerimizin özgür görüşünden ve hadislerden aldıkları ilhamlardan gelir.

Hz. Mehdi’nin gerçekleşen çıkış alametleri nedir?

1945′te büyük şehirlerin yok olması (Hiroşima)
1979′ta kabe baskını, (hadislere tam mutabıktır)
1981′de Ramazan ayında üstüste ay ve güneş tutulması, (hadislere tam mutabıktır)
1986′da halley kuyruklu yıldızının görülmesi, (hadislere tam mutabıktır)
1980-1988 İran-Irak savaşı, (hadislere tam mutabıktır)
1991′de Berehut Kuyusunun yakılması, (hadislere tam mutabıktır)
1999′da son yüzyılın tam güneş tutulması,
2001 Afganistanın İşgali, (hadislere tam mutabıktır)
2000-2011 Depremlerin çoğalması,
Sahte Peygamberlerin çoğalması, (hadislere tam mutabıktır)
Büyük ve hayret verici olayların meydana gelmesi (Devlet Yönetimlerinin çökmesi,tsunamiler,büyük depremler,)
Dini saptıran, menfaati için kullanan yobaz hocaların artması,
Dünya’da fitne ve savaşların birbiri ardına patlak vermesi, (hadislere tam mutabıktır)

“Hz.Mehdi hakkında en çok sorulan sorular” üzerine 6 yorum

  1. hz. mehdi as hakkında bilgi almak isteyen tabi olmak isteyen ALLAHA sorsun tabiki HACET namazı ile ihlaslı bir kalp ile

  2. burda mehdi’bib arkasında hz. isa’nın namaz kılacağı yazıyor. ama hz isa kıyamet günü dünyaya inmeyecekmiydi? ayrıca benim bildiğime göre kıyamet zamanında yani şuan içinde bulunduğumuz dönemde insanların daha çok sapıtacağı kıyamete çok az bi zaman kaldığında kurandaki yazıların silineceğine ve dünyada artık tek bir müslüman bile kalmayacağını biliyorum. e madem mehdi daha gelmedi ve gelecekte gelicek o ve islam birliği olucak haramlar tamamen yasaklanacak. bu nası olucakki bi yandan kıyamet alametleri bi yandan mehdinin müjdelenmesi ?

    1. Mehdi A.s ‘dan sonra insanlık bir süre barış yaşıyacak fitne olmuycak ve insanlar sonradan sapıtacak imanı olan temizlenecek imansızlar için Kuran’daki yazılar silinecek Dabbet-ül arz yecüc mecüc gibi alametler var.Bunlar mehdi A.s ‘dan sonra olacak olaylar.Ben böyle biliyorum..yinede alim birine sormak lazım.

  3. hz mehdi gelecek allahın izniyle bunda hiçbi şüphe yoktur ancak bu asırda deil bi sonraki asırda gelecek diyen said i nursi sözü de delilidir hz mehdi yi bekliyoz işallah bulundugumuz dönemde gelir

  4. Konuşurken hassas olduğunuzu gördüm Herşeyi en iyi bilen ALLAHTIR bu konulara çok takılmayın mehdi olamayacağımiza göre bize düşen ona uymak olacaktır inşallah.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir