” İslam,İnsana Onurunu Kazandıran Tek Din’dir. ” Roger Graudy

Müslüman olduktan sonra  herşeyi işte böyle özetliyor Roger Graudy..

Roger Garaudy

Roger Garaudy, Fransız filozof, yazar ve eski katolik komünisttir. 1982 yılında müslüman olmuştur.
17 Temmuz 1913’te Marsilya’da dünyaya gelmiştir. 1952 yılında Sorbonne Üniversitesi’nden edebiyat dalında, 1954 yılında da SSCB Bilimler Akademisi’nden bilim dalında doktor ünvanını aldı. Fransa Komünist Partisi’nin zirvesine yükseldikten sonra bu kuruluştan ayrıldı. Fransa Parlementosu’nda milletvekili, meclis başkan yardımcılığı, milli eğitim komisyonu üyesi ve senatör olarak görev yaptı. Daha sonra profesörlüğüne devam etti. Emekliliğini, yeni yeni eserler yazarak değerli hale getirdi. İlerlemiş yaşına rağmen, tükenmeyen bir inanç ve güçle çalışmalarına devam etmektedir.

 

Fransız siyasetçi, bilim adamı ve yazar Roger Garaudy, 1913’te Marsilya’da doğdu. İlk orta ve yüksek tahsilden sonra felsefe agrejesi (öğretim görevlisi) oldu. Marksist fikirlerin etkisinde kalarak ateşli savunuculuğunu yaptı.
Gizli örgüt kurmak suçundan 1940’ta tutuklanarak gönderildiği kampta ayaklanmaya elebaşılık yaptığı için kurşuna dizilmek istendi. Ancak komutanın “Ateş!” emrine uymayan Cezayirli askerler sayesinde hayatı kurtuldu. Askerlere; “Niçin ateş etmediniz?” sorusuna bir çavuş; “Bir Müslüman savaşçı için, silahsız birine ateş etmek serefsizliktir!” cevabını vermesi Garaudy’in İslam kültürüne yönelmesine sebeb oldu. Fakat komünist fikirleri savunmaya devam etti. 1945’te Fransız Komünist Parti Merkez Komite üyeliğine getirildi. Her iki Kurucu Mecliste de (1945-1951) Tarn Milletvekili olarak vazife yaptı. 1953’te Maddeci Bilgi Teorisi (Théorie Matérialiste de la Connaissance) adlı doktora tezini verdi. Fransız Komünist Partisi siyasi büro üyesi seçildi. Seine bölgesini Mecliste (1956-1958), sonra Senatoda (1959-1962) temsil etti.
Clermont-Ferrand ve Poitiers Üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı. Fransa’da komünist sistemin ateşli savunucusuydu. Üniversiteden siyaset kürsülerine kadar Fransızlara ve batı dünyasına Marksizm’i anlattı. İnsanların kurtuluşunun yalnız bu sistemle olacağını savundu. Fransız komünistlerinin en büyük ruh mimarı sayıldı. Nerede komünistlerin düzenlediği bir miting, konferans ve seminer varsa oraya koştu. Katoliklik ve Hıristiyanlığa karşı kalemiyle ve hitabetiyle büyük mücadele verdi. Daha sonra Marksçı inceleme ve araştırma müdürü olarak vazife aldı. Bu vazifesi sırasında Hıristiyanlarla diyaloğu başlattı ve bu konuda çeşitli kitaplar yazdı. Aforozdan Diyaloğa (1965), Yirminci Yüzyıl Marksçılığı (1966) adlı eserleri bunlardandır.
Roger Garaudy, 1968 Çekoslovakya olaylarından sonra Fransız Komünist Partisi idarecilerini Varşova Paktı birliklerinin Çekoslovakya’ya müdahalesini onaylamamalarına rağmen gerçekte SSCB’yi desteklemekle ve Stalinci metodlara başvurmakla suçladı. Şubat 1970’te FKP siyasi bürosundan ve Mayıs 1970’te de parti üyeliğinden atıldı. O tarihten başlayarak düşüncelerini Marksçılıkla Hıristiyanlığın orta noktasında birleştirmeye çalıştı. Bu dönemde; Ertelenen Özgürlük (Liberdé en Sursis), Marksçılar ve Hıristiyanlar Karşı Karşıya (Marxistes et Chrétienes Kace á Kace), Sosyalizmin Büyük Dönemeci (Le Grand Tournant du Socialisme), İşte Gerçekler (Toute la Vérité), Erkek Sözü(Parole d’homme), Umut Projesi (Projet Espérance), Yaşayanlara Çağrı (Appel aux Vivants) ve Kadının Yükselişi İçin (Pour l’avénement de la Femme) adlı eserleri kaleme aldı. Hıristiyanlıkla sosyalizmin ortak noktalarını araştırıp yazmaya çalışması sebebiyle geniş kitlelerin ilgisini çekti.
Tertiplenen çeşitli konferanslara, panellere ve ilmi toplantılara katılan Roger Garaudy’in ruhundaki fırtınalar dinmedi. Seneler önce tutuklu bulunduğu sırada, kurşuna dizileceği esnada Cezayirli Müslüman askerin; “Bir Müslüman savaşçı için, silahsız birine ateş etmek serefsizliktir!” diyerek komutanın “Ateş!” emrine uymaması Roger Garaudy’i İslamiyetle ilgili araştırmaya sevk etti. Senelerce yaptığı araştırma, inceleme ve karşılaştırmadan sonra 8 Nisan 1983 günü Libya’nın Bingazi Karyünes Üniversitesi’nin konferans salonunda İslamiyeti kabul ettiğini açıkladı. Hıristiyan ve komünist dünyasında şok tesirine sebeb olan Roger Garaudy’in Müslüman oluşu haberi Batının sanat, edebiyat ve siyaset çevrelerinde bomba gibi patladı. Haber ajanslarının telekslerinde dünyaya ulaşan bu haberle Kremlin müthiş sarsıldı. Çünkü Garaudy uzun zaman Fransa’daki komünistlerin en büyük akıl hocası olarak tanınan bir bilim adamıydı.
Roger Garaudy İslam dinini seçmekle şereflendiğini şu sözleriyle dünyaya ilan etti:

“İslam, çağları arkasından sürükleyen bir dindir. Diğer dinler ise, çağların arkasında sürüklendi. Yani, İslam dışındaki bütün dinler zamana uyduruldu. Reforma tabi tutuldu. Mukaddes kitaplar zamana göre tahrif edildi, değiştirildi. Kur’an-ı kerim ise indirildiği günden beri her zamana hükmetti. O, zamanı değil, zaman onu izledi. Zaman yaşlandıkça o gençleşti. Bu, çağlar üstü bir olaydır. Bugüne kadar bunca savaşların bıraktığı korkunç, sosyal, siyasi ve ekonomik sarsıntılardan daha büyük bir olaydır. İslam materyalizme de pozitivistlerin görüşüne de ekzistansiyalistlere de hakimdir. Fakat bunlardan hiçbiri, İslama hakim değildir.”

Eserleri

 • Le Terrorisme Occidental (Batı Terörizmi, 2004)
 • Mythes fondateurs de la politique israélienne (İsrail’in kuruluşundaki mitler, 1995); Bu kitabı yüzünden Fransız hükümetince para cezasına çarptırılmıştır.
 • Avons-nous besoin de Dieu? (Tanrı gerekli mi?, 1993)
 • Karl Marx (1972 ve 1977); Onbir dile tercüme edilmiştir.
 • Pour un Modele français de socialisme (Sosyalizmin bir Fransız modeli üzerine, 1968)
 • Lenine (1968); İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Portekizceye tercüme edilmiştir.
 • La pensee de Hegel (Hegelin düşüncesi, 1966); İspanyolca, Portekizce, Arnavutça ve Yunanca’ya tercüme edilmiştir.
 • Marxisme du XX siecle (20.yy Marksizmi, 1961); Norveççe, İngilizce, Türkçe, Çekçe’ye tercüme edilmiştir.
 • Dieu est Mort (Tanrı Öldü, 1962); Hegel üzerine inceleme. Almanca ve İspanyolcaya tercüme edilmiştir.
 • Perspectives de l’homme (İnsanın Ufukları, 1955); Sırbo-Hırvatça, İspanyolca, Lehçe, Portekizçeye tercüme edilmiştir.
 • Theorie materialiste de la connaissance (Materyalist Bilgi Teorisi, 1953); Çekçe, Rusça, Almanca ve Japoncaya tercüme edilmiştir.
 • Les sources françaises du socialisme scientifique (1949, Bilimsel sosyalizmin Fransız kaynakları); Lehçe, Almanca ve Japoncaya tercüme edilmiştir.
 • Siyonizm Dosyası

 

“” İslam,İnsana Onurunu Kazandıran Tek Din’dir. ” Roger Graudy” üzerine bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir